shkolakz.ru 1 2 ... 7 8

11.10.2013


НСОРБ

Председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Васил Пенчев ще вземе участие в IX-та Годишна среща на местните власти

ruseinfo.net 11 Октомври 2013 12:09:54

Председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Васил Пенчев ще вземе участие в IX-та Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. Събитието ще се проведе от 13 до 15 октомври тази година в к.к. „Албена” и ще премине под патронажа на Посланика на Литва – страната, която в момента председателства Европейския съюз. На срещата се очаква участие на делегации от представители на местни власти от Норвегия, Португалия и други европейски държави.

По традиция форумът ще даде възможност за срещи с ключови за общините министри и техните екипи, ще се разработват теми свързани със социалните услуги, интеграцията на етническите малцинства, а също така ще се разглеждат и успешни практики за защита на общинските интереси пред централната власт. В програмата ще бъде включено и подписването на Споразумение за сътрудничество с българското Правителство.

По време на събитието ще бъде обособен самостоятелен панел на Националната асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България. Темата на дискусията ще бъде „Ролята на Общинските съвети за приемане на Общински планове за развитие 2014 – 2020 г.” Основен момент ще бъде представянето на Наръчник на общинския съветник за подготовка на общинските планове за развитие. Председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Васил Пенчев, който е един от авторите на Наръчника ще анализира силните и слабите страни, възможностите и заплахите като основа за формулиране на реални цели и очаквания за развитието. Ирина Захариева – Главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и административно – териториално устройство” в Министерството на регионалното развитие ще разясни същността и значението на ОПР за местото развитие. Изпълнителният директор на Фондация за реформа в местното самоуправление - Здравко Сечков ще отбележи индикативната финансова рамка и Програма за реализация на Общинските планове за развитие. На финала на дискусията Славея Христова – Изпълнителен директор на Сдружение „ Болкан Асист” ще говори по темата „Общинският съвет – двигател и участник в стратегическото развитие на общината”.


В края на Деветата годишна среща на българските местни власти ще бъде отбелязан 12 октомври – Деня на българската община.


Девета годишна среща на местните власти в Албена

informirash.me Петък, 11 Октомври 2013 13:33

От 13 до 15 октомври в курорта Албена за девети пореден път Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) организира Годишна среща на местните власти в България. Поводът е Деня на българската община на 12 октомври.

Всяка година форумът събира над 1000 общински лидери – председатели на общински съвети, съветници, кметове и ключови експерти, които дискутират тенденциите в развитието на местното самоуправление в България. По традиция на срещата присъстват и представители на централната власт – министър-председателят, много министри, представители на партньорски асоциации на общините от цяла Европа. През 2013 г. акцентът на включените във форума прояви е върху приоритетите на взаимодействие между общините и централната власт и прякото влияние на това взаимодействие върху използването на европейските фондове. На първия ден на срещата (13 октомври) ще бъдат представени разнообразни общински практики в различни сфери на дейност – социални услуги, устойчиво развитие, както и един от проектите на НСОРБ – "Е-Подем – в подкрепа на общинските европроекти", финансиран по ОП "Техническа помощ".

В 16.30 във Вариете Театър "Албена" ще започне дискусията "Приоритети на взаимодействие между централна и местна власт", с участието на премиера Пламен Орешарски и социалния министър – Хасан Адемов. В края на дискусията се очаква да бъде подписано и Споразумение за сътрудничество между Министерски съвет и НСОРБ.

Програмата на 14 октомври предвижда провеждането на форуми, свързани с интеграцията на ромите, устойчивото развитие, лобирането и т. н.

От 14.30 стартира пленарната сесия "Българските общини в ЕС – поуките 7 години по-късно", в която участие ще вземат вицепремиерът и министър на правосъдието, министрите на регионалното развитие, на околната среда и водите. В края на сесията ще бъдат връчени и традиционните награди на НСОРБ – община и общинар – реформатор, партньор и дарител на общините, журналист и медия на общините.


На 15 октомври от 9.00 до 13.30 ч. се предвиждат четири форума по „общински" европрограми – ОП "Региони в растеж", ОП "Околна среда", ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Наука и образование", както и по Програмата за развитие на селските райони под общото заглавие "Програмен период 2014 – 2020 – потребности и приоритети".


Повече от 1000 общински лидери се събират на Деветата годишна срещана българските местни власти в курорта "Албена"

11 октомври 2013 / 14:11 / Добрич /Юлияна Христова, БТА/

Годишната среща на българските местни власти ще събере в своето девето издание повече от 1000 общински лидери - председатели на общински съвети, съветници, кметове, ключови експерти, съобщиха от Националното сдружение на общините в република България /НСОРБ/, което организира проявата от 13 до 15 октомври в черноморския комплекс "Албена".Акцент в тазгодишния форум ще бъдат новите възможности за развитие, които ще получат общините през програмния период до 2020 година. В първия ден на срещата ще се състои дискусията "Приоритети на взаимодействие между централна и местна власт" с участието на министър-председателя Пламен Орешарски, информират от НСОРБ. За дебатите е поканен и социалният министър. В края надискусията се очаква да бъде подписано Споразумение за сътрудничество между Министерския съвет и НСОРБ.В първия ден на срещата ще бъдат представени и практики наобщините в различни сфери на дейност - социални услуги, устойчиво развитие, проектът на НСОРБ "Е-Подем - в подкрепа на общинските европроекти", финансиран по оперативната програма "Техническа помощ".На 14 октомври ще бъдат обсъждани теми, свързани с интеграцията на ромите, устойчивото развитие, лобирането и други. За пленарната сесия "Българските общини в ЕС - поуките седем години по-късно" се очакват вицепремиерът и министър на правосъдието, министърът на регионалното развитие, министърът наоколната среда и водите, посочват от НСОРБ. На следващия ден местната власт ще заяви своята позиция по проектите на новите оперативни програми - "Региони в растеж", "Околна среда", "Развитие на човешките ресурси", "Наука и образование", както и по Програмата за развитие на селските райони.На срещата ще бъдат връчени и традиционните награди на НСОРБ - община- и общинар-реформатор, партньор и дарител на общините, журналист и медия на общините.Населените места в община Велико Търново подготвят свои проекти за новата ОП „Развитие на селските райони”

11 октомври 2013 | 14:18 | Агенция "Фокус"

Велико Търново. Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов проведе работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места в общината във връзка с възможността за кандидатстване в рамките на новият програмен период по Оперативна програма „Развитие на селските райони”. Това съобщиха от пресцентъра на Велико Търново.

Заедно със заместник-кмета на общината Снежана Данева и директори на дирекции, кметовете на населените места бяха запознати с възможностите за кандидатстване по проекти в периода 2014 - 2020 година.

Разяснени бяха областите, в които малките населени места могат да кандидатстват за финансиране със свои проекти, както и основните изисквания и сроковете, в които е необходимо да предоставят информация за подготвените от тях проектни идеи и бюджетите им.

Даниел Панов припомни, че чрез Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България е успял да извоюва възможността населените места от общината да кандидатстват по тази оперативна програма. Той изрази неудовлетвореност от факта, че има редица ограничения за вида и сферата на проектите, които ще бъдат финансирани, но заяви, че все пак това е добра възможност за подобряване на жизнената среда в малките населени места.


Русенската местна власт се среща с “колеги” от Норвегия и Португалия

ruse.topnovini.bg - 11.10.2013 - 15:05

Председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Васил Пенчев ще вземе участие в IX-та Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. Събитието ще се проведе от 13 до 15 октомври тази година в к.к. „Албена” и ще премине под патронажа на Посланика на Литва – страната, която в момента председателства Европейския съюз. На срещата се очаква участие на делегации от представители на местни власти от Норвегия, Португалия и други европейски държави. По традиция форумът ще даде възможност за срещи с ключови за общините министри и техните екипи, ще се разработват теми свързани със социалните услуги, интеграцията на етническите малцинства, а също така ще се разглеждат и успешни практики за защита на общинските интереси пред централната власт. В програмата ще бъде включено и подписването на Споразумение за сътрудничество с българското Правителство.


По време на събитието ще бъде обособен самостоятелен панел на Националната асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България. Темата на дискусията ще бъде „Ролята на Общинските съвети за приемане на Общински планове за развитие 2014 – 2020 г.” Основен момент ще бъде представянето на специално изготвен за целта наръчник.

Председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Васил Пенчев, който е един от авторите на Наръчника ще анализира силните и слабите страни, възможностите и заплахите като основа за формулиране на реални цели и очаквания за развитието. Ирина Захариева – Главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и административно – териториално устройство” в Министерството на регионалното развитие ще разясни същността и значението на ОПР за местото развитие. Изпълнителният директор на Фондация за реформа в местното самоуправление - Здравко Сечков ще отбележи индикативната финансова рамка и Програма за реализация на Общинските планове за развитие. На финала на дискусията Славея Христова – Изпълнителен директор на Сдружение „ Болкан Асист” ще говори по темата „Общинският съвет – двигател и участник в стратегическото развитие на общината”.

В края на Деветата годишна среща на българските местни власти ще бъде отбелязан 12 октомври – Деня на българската община.


Кметове представят морски дарове на общ кулинарен щанд

nakratko.bg 11.10.2013 г. 15:19

Кметовете на Каварна - Цонко Цонев, и на Варна - Иван Портних, ще поднесат приятна изненада на колегите си и гостите по време на Годишната среща на местните власти, която ще се проведе в Албена. "Аз и колегата от Варна на съвместен кулинарен щанд ще представим морски дарове, които са произведени на територията на нашите общини", разкри Цонко Цонев. За себе си той добави, че ще представи мидената ферма "Дълбока", като на щанда ще има шишчета, кюфтенца и други вкусотии от миди, а Портних ще презентира произведени във Варна рапани и калмари.


Ежегодната среща на местната и централна власт ще се проведе от 13 до 15 в Албена, като още в първия ден председателят на УС на Националното сдружение на общините и кмет на Пазарджик Тодор Попов и министър-председателят Пламен Орешарски ще подпишат Споразумение за сътрудничество между Министерски съвет и НСОРБ. В рамките на час и половина е планирана дискусия, на която освен премиера ще присъства и министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов и кметовете на общини в страната ще поставят директно своите въпроси.

В следващите дни на срещата в рамките на различните панели участие ще вземат вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, както и министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Участие в годишната среща на българските местни власти ще вземе и Зарюс Гайдис - пълномощен министър и временно управляващ Посолството на Литва в България.


Увеличение на данъка за старите автомобили може и да няма

Промените са правилни, но ще засегнат много българи с ниски доходи, смятат депутатите

segabg.com 11 Октомври 2013 18:55 г.Таня Петрова

Планираното увеличение на данъка върху по-старите автомобили заради отпадане на съществуващите в момента отстъпки отива на поправителен. В закона за местните данъци и такси ще бъдат включени допълнителни текстове, които да гарантират, че собствениците на една от най-масовата категория автомобили няма да плащат повече. Компромисните текстове обаче съвсем ще размият логиката при определяне на налога, разбра се на заседание на бюджетната комисия в парламента.

Както "Сега" писа, финансовото министерство предложи нов ред за ползване на отстъпките от размера на данъка, който ще доведе до масово увеличение на дължимия налог. Досега собствениците имаха право да ползват 50% отстъпка, ако колата им има катализатор. От 2014 г. обаче намалението ще важи само за по-нови коли с екосертификати над Евро 3 и отпада за всички по-стари автомобили независимо от наличието на катализатори. Това ще доведе до двойно вдигане на налога за стотици хиляди българи.


"Оставаме на позицията, че предложените текстове са правилното решение. Отстъпката от данъка преследва екологични цели, които не се постигат. Животът на катализаторите е 5 години и при по-старите автомобили на практика предоставяме отстъпка за нещо, което не съществува", коментира председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев от ДПС. И Цонев, и депутати от БСП обаче признават, че решението ще засегне финансово голяма група българи с ниски доходи и трябва да се търси начин това поскъпване да бъде избегнато. От ГЕРБ също коментират, че отстъпката на база наличие на катализатор е неработеща, но считат, че дължимият налог не бива да се вдига.

Още не е ясно как точно ще се постигне това, но депутатите вероятно ще коригират коефициентите за старост на колите, които се използват при изчисляването на данъка. За да има намаление на сумата, коефициентът за по-старите коли трябва да бъде намален. И в момента коефициентът е най-нисък за най-старите автомобили над 14 години - 1, докато при новите коли дължимата сума в зависимост от мощността се умножава по коефициент 2.5. "Ние сигурно сме единствената държава, която облага с по-висок данък по-новите автомобили", коментира по този повод Цонев.

Много е вероятно новият режим за ползване на отстъпките да доведе и до административен хаос, предупредиха от Националното сдружение на общините. За да прилагат новите правила, всички общини трябва да получат най-късно до 31 януари 2014 г. информация от МВР за регистрираните автомобили със съответните екостандарти. "В МВР обаче данни отпреди 2007 г. няма", твърдят депутати от ГЕРБ. От общините се опасяват, че това ще доведе до невъзможност кампанията да започне навреме и да се ползват отстъпките за платен накуп данък автомобил.

пожелателно

Новост в закона за местните данъци и такси е забраната от 2015 г. общините да изчисляват такса смет на база данъчната оценка, балансовата стойност или пазарната цена на имотите. Изчисляването на този принцип води до баснословни сметки за такса смет при по-скъпи сгради независимо от количеството на произвеждания боклук. Промените в закона обаче в момента не казват нищо на каква база ще може да се смята данъкът от 2015 г. "Преценихме, че трябва да включим такъв текст, било то индикативен, за да се стигне най-сетне до намиране на решение", коментира Цонев. Според ГЕРБ въвеждането на подобна забрана не е достатъчна и в закона трябва да се запише задължение за съответните институции да разработят нови методики за определяне на данък смет.Годишна среща събира представители на местните власти в Албена

Премиерът Пламен Орешарски подписва Споразумение за сътрудничество между правителството и Сдружението на общините

dobrichmedia.com 19:47 10 Октомври 2013

Деветата годишната среща на българските местни власти ще се проведе от 13 до 15 октомври в Албена. Събитието се организира от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Всяка година по време на форума над 1000 общински лидери - кметове, председатели на общински съвети, съветници и ключови експерти се събират, за да дискутират и обсъждат тенденциите в развитието на местното самоуправление в България. По традиция на срещата присъстват и представители на централната власт. Тази година гост ще бъде и премиерът на България Пламен Орешарски. Очаква се потвърждение за присъствието на заместника му и министър на правосъдието Зинаида Златанова.

Срещата е уникално за местните власти събитие, което включва разнообразни форми за придобиване на нови умения, за споделяне на идеи, за обсъждане на бъдещите общински реформи с министри и народни представители. Тя е с продължителност три дни, в рамките на които се провеждат множество специализирани форуми и дискусии, които протичат паралелно и официални сесии с участието на всички делегати.

Ще бъдат разгледани теми като: Партньорство с неправителствения сектор за по-качествени социални услуги; Плановете за устойчива градска мобилност – възможности за финансиране; Местните решения за глобалните предизвикателства; Укрепване капацитета на местните власти за интеграция на ромската общност; Програмен период 2014 – 2020- потребности и приоритети и др.

Програмата на годишната среща предвижда Тодор Попов – председател на Управителния съвет на НСОРБ, кмет на община Пазарджик и Пламен Орешарски – министър-председател на Република България да подпишат Споразумение за сътрудничество между Министерски съвет и НСОРБ.


В рамките на събитието ще бъде връчена и “Наградата на общините” от конкурса за журналисти за най-задълбочено и професионално представяне на дейността на местната власт, както и Етикет за иновации и добро управление на местно ниво и годишните награди на НСОРБ за 2013 г.

За първи път тази година в България се проведе и конкурс “Кмет на годината”. Призовете от тази надпревара, организирана от портала www.kmeta.bg, също ще се връчат на годишната среща на общините в Албена.


Общините искат: Данък за колата според цената й

21:30, 11.10.2013, Юлияна Узаничева

София. Данъкът за колите да се формира според цената на автомобила, предлагат от Националното сдружение на общините. Това е имуществен налог и не е нормално да се определя на базата на кубици, заяви зам.-председателят на сдружението Емил Савов късно в четвъртък пред депутатите от бюджетната комисия в парламента.

Той участва при дебатите за промени в Закона за местните данъци и такси. Част от тях предвиждат орязване на отстъпката за данъка за коли с катализатор.

За да плащат собствениците на автомобили намален налог, колите им трябва да отговарят на екостандартите Евро 3, 4, 5 или 6. Сега за всички коли с катализатор данъкът се плаща с 50% отстъпка. Промяната ще доведе до двойно увеличаване на данъка за по-старите коли, тъй като за тях няма да може да се ползва отстъпката, коментира Савов. По този начин ще се увеличат приходите на общините.

Даваме отстъпка от данъците на богати хора и наказваме тези, които нямат пари, за да си купят екоколи, коментира червеният депутат Дора Янкова. Тя призова да се помисли върху предложението на общините и да не се товарят бедните хора с непосилни налози. Съгласен съм да има по-ниски данъци за старите коли, но нека те да не минават като отстъпка заради "зелен" двигател, за която ни се смее цяла Европа, каза председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев.

Това, което се въвежда с новия текст на закона, може да се нарече данък "Запорожец" или данък "Москвич", защото удря директно по колите, произведени преди 2000 година, заяви депутатът от ГЕРБ Диана Йорданова. Представители на нейната парламентарна група призоваха текстът да се прецизира и да се потърси компромисен вариант, който да не дискриминира собствениците на по-стари коли.


Йордан Цонев: Мафия върти боклука

Мафия върти бизнеса с боклука и затова няма ясна формула как се формира такса смет, заяви шефът на бюджетната комисия към парламента Йордан Цонев. Собствениците на сметосъбиращи фирми се договарят директно с общините и задават цените, защото са монополисти, допълни той късно в четвъртък при обсъждане на промените в Закона за местните данъци и такси. Според него такса смет се надува, за да може собственици на фирми за сметосъбиране да издържат футболни отбори. В гаражите на боклукчийските босове имало по 10-12 автомобила, всеки от които за по 1 млн. лв., възмути се Цонев.


75% от общините още нямат устройствени планове

Основният проблем бил липсата на финансиране, съобщиха от Националното сдружение на общините

Дума, 11. Октомври 2013, брой 236

Над двеста от общо 264 общини - или 75 на сто от местните власти, не са изработили и не са приели общи устройствени планове (ОУП), съобщи вчера зам.-министърът на инвестиционното проектиране Борислав Ангелов по време на форум "Градът - годишен преглед на актуалните проекти и проектни идеи, свързани с устойчивото развитие на българските градове".

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) до 1 януари 2016 г. всички общини трябва да имат одобрени ОУП. Кметовете на населените места без такъв план трябваше до 26 май 2013 г. да внесат предложение в общинския съвет за започване на процедура по изготвянето му. Предвидената глоба за неизпълнение на тази законова разпоредба е 10 000 лв. и е за кметовете на общините.

Големият проблем за неизпълнение на изискването е липсата на финансиране, отбеляза Тодор Попов, кмет на Пазарджик и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините. По думите му големите градове се справят с това предизвикателство, но малките не успяват да намерят пари.

Освен за развитието на територията общите устройствени планове са базата за подготовка на плановете на интегрирано градско развитие, на чиято основа пък ще се получава еврофинансиране през следващия програмен период.


В Министерството на инвестиционното проектиране работи дирекция "Устройствено планиране на територията", която ще подпомогне общините при разработването на ОУП и особено малките, които не разполагат с достатъчен административен капацитет, каза Борислав Ангелов. По думите му на тези общини ще бъде оказана подкрепа със специалисти.Липсата на кадастър също затруднява изготвянето на ОУП, каза зам.-министърът на инвестиционното проектиране. В момента с цифров кадастър са покрити 18% от територията на страната. Все още не се е случило обединяването на различните кадастрални карти в Единен национален кадастър, но се предприемат стъпки по обединяване на кадастралните планове и по прехвърляне на възстановените земеделски земи за преработка и превръщането им в кадастрална основа и част от общия кадастър, каза Борислав Ангелов като уточни, че това е дълъг процес.

По думите на Ангелов в момента вървят преговори с финансовия министър за да се намерят пари за довършване на кадастралната карта на страната. Според Ангелов най-малко три или четири години ще се нужни, за да се ускори изработването на липсващите кадастралните планове.


Избраха кметът на Червен бряг за член на Съвета по децентрализация

plevenlive.bg| 10 октомври 2013, четвъртък | Димитър Стефанов

Павлин Фильовски ще има право на глас при обсъждане на въпроси, касаещи Северозападния район

Кметът на Община Червен бряг Павлин Фильовски бе избран за заместник-представител в Съвета по децентрализация на държавнотоуправление, информират от общината. Решението на е на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в РепубликаБългария. Така Фильовски ще има право на глас при обсъждане на въпроси, касаещи Северозападния район. Титуляр е кметът на ОбщинаВидин, Герго Гергов. Съветът по децентрализация бе създаден на правителствено ниво като постоянно действащ консултативен орган къмМинистерския съвет, който ще координира изпълнението на стратегията за децентрализация. Негов председател е Министърът нарегионалното развитие, членове са заместник-министри, областни управители и представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Работата на Съвета бе преустановена преди осем години. Участието на представители на общините в тозиСъвет е от голямо значение при бъдещото взаимодействие по отношение на законодателните инициативи, които засягат развитието наместните власти.Кметът на Община Червен бряг, Павлин Фильовски се надява, че техния глас ще бъде чут от законотворците при формиране на Закона задържавния бюджет за 2014 година за „демонстриране на различно отношение към общините”, като бъдат намерени форми за допълнително финансиране на местните бюджети. С участието си в Съвета представителите на НСОРБ ще устояват исканията за реална децентрализацияи за преустановяване на подхода, при който с промени в нормативните актове на общините се прехвърлят задължения, без да е налиценеобходимото финансиране за тяхното изпълнение. Те апелират също така през следващия програмен период след 2014 г. да бъдеосигурен достъп на всички населени места до европейско финансиране. Това може да се случи с промяна на дефиницията за „селски район“в Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година. По думите на председателя на УС на НСОРБ Тодор Попов, потози начин повече от 1600 села с над половин милион души население ще получат нови възможности за развитие при липса на инвестиции.Искат нови правила за качествени пътища

paper.standartnews.com/ ПЕТЪК, 11 Октомври 2013/ Наталия Малчева

Нови правила и завишени изисквания към строителството и проектирането на пътища ще подобрят качеството на шосетата ни. Страната ни разполага със специалисти, но шосетата ни са по-лоши от немските, защото нямаме правила. Това заяви председателят на Съвета на директорите на "Трейс Груп Холд" Николай Михайлов по време на форума "Градът 2013". Според него държавата трябва да изготви критериите, по които да се възлагат проектите и в общините, за да са уеднаквени стандартите. Занижените критерии са сред причините големите световни компании да не са толкова прецизни при проектите си у нас, допълни Михайлов.

Общините към момента дължат близо 100 млн. лв. на строителни компании, като причина за това са налаганите финансови корекции върху проектите на местните власти в размер средно на 25%. Това обяви председателят на Националното сдружение на общините Тодор Попов в отговор на въпрос от шефа на строителната камара Светослав Глосов. Въпреки че проектите се съгласуват с всички ресорни ведомства, след това местните власти плащат сметката за неточностите, стана ясно от думите на Попов. Той подчерта, че общините се опитват да се разплащат максимално бързо и през 2012 г. са намалили дълговете си с 25 млн. лв.


Денчо Бояджиев : Разград необратимо се превръща в привлекателно място за живот и бизнес

Последна редакция: 11.10.2013, 09:37, Кина Гайдарджиева

В навечерието на Деня на българската община - 12 октомври, разговаряме с кмета на Разград,  Денчо Бояджиев.

Господин Бояджиев, каква е равносметката в средата на третия ви мандат?

Започнах третия си мандат с конкретна и реалистична програма, съобразена с нуждите на моите съграждани и с възможностите на общината. Нашата цел е, независимо от трудностите, въпреки кризата, Разград да подобрява условията си за живот и за бизнес и да продължава да се развива възходящо. Най-важните ни приоритети си остават създаването на инфраструктура, предпоставки за развитие на икономиката и допълнителни стимули за бизнеса във всички населени места. Постигнахме много през тези осем години, откакто съм кмет и това ми дава повод за оптимизъм и за гордост от резултатите, които отчитаме и които са видими от всички. Те се дължат на организирания, мотивиран, амбициозен и находчив екип, с който работя.


Градът ни става все по-уреден, уютен и красив. За бизнеса бяха създадени редица условия. „Хювефарма" построи нов завод, „Амилум" откри нов цех, зона „Перистър" продължава да удовлетворява исканията на бизнеса и постепенно се превръща в модерна зона за бизнес и контакти. Тази година там отвориха врати два логистични центъра и няколко фирми. ПФК „Лудогорец" вече има прекрасна собствена тренировъчна база с възстановителен и рехабилитационен център. Намерихме решение за ремонт и енергийно саниране на спортна зала „Абритус".

Успявате ли да усвоявате достатъчно средства от европейските фондове и програми?

Работим много добре и по оперативните програми на ЕС - имаме защитени 25 европроекта за над 90 млн. лв. През миналата година реализирахме проект за благоустрояването на 7 жилищни квартала в Разград. Тази година спечелихме проект за обновяването на централната градска част, с който градът ще придобие съвременен европейски облик. В момента в процес на изпълнение са 12 проекта за над 55 млн. лв.

Ще маркирам най-важните от тях: за доизграждане и реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води; за развитие на културно-историческите атракции в АР „Абритус"; за изграждане на подходяща социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания.

Скоро предстои да завършим проект за енергийна ефективност на образователната инфраструктура в общината, както и проекта за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие, който ще подпомогне осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града. Мислим и за приоритетите и потребностите през новия програмен период 2014-2020г.

С едно изречение - работим на пълни обороти и гледаме напред извън границите на мандата. Убеден съм, че Разград все по-необратимо ще се превръща в привлекателно място за живот, бизнес и туризъм.

Преди броени дни се проведе традиционният Ден на диалога между законодателната и местната власт, чийто организатор е Националното сдружение на общините в Република България. Вие сте член на Управителния съвет на сдружението, какви предложения направихте пред депутатите и за какво настоявахте ?


Денят на диалога е една чудесна инициатива на НСОРБ, която се провежда ежегодно от 1998 г. насам във всички областни центрове. На тези срещи местната власт представя пред законодателната своите проблеми и становища по различни актуални въпроси, касаещи местното самоуправление. Таза година направихме изключително важни предложения, отнасящи се до Закона за държавния бюджет за 2014г., Закона за публичните финанси, Гражданско-процесуалния кодекс, за така дълго чаканата децентрализация, за увеличаване на инвестициите за изграждане на общинска пътна мрежа и за зимното почистване, за гарантиране от страна на държавата на субсидиите за дейностите, които се прехвърлят на общините. Поставени бяха и специфични регионални акценти, за които бяха поети ангажименти от страна на депутатите. Много от темите са поставяни през последните четири години, но без резултат. Силно се надяваме и вярваме, че промените ще се случат. Защото именно местната власт е базата, върху която управляващите трябва да стъпят, за да реализират политиките, които се очакват от тях.

Как работите с Общинския съвет ?

Имаме перфектно взаимодействие с Общинския съвет. Благодаря на общинските съветници, на председателя на Общинския съвет Милена Цанева за разбирането при решаване на важните въпроси, касаещи Разград, населените места и хората, които живеят тук. Намирам подкрепа от страна на местната законодателна власт и се радвам, че е така, защото от това печелят всички наши съграждани.

Какво ще пожелаете на Вашите колеги в общинската администрация за празника?

Обръщам се с огромна благодарност и признание към труда на всички общински служители. Пожелавам им да бъдат живи и здрави, да работят все така отговорно, професионално и всеотдайно за добруването на разградчани!


ОБЩИНИ

ФОКУСследующая страница >>