shkolakz.ru   1 ... 6 7 8 9 10 11 12

13.Шағыл мысығы қай жерде мекендейді.

А) Үстірт және Қызылқұмда

В) Азутау жотасында
С) Шығыс Алматыда
Д) Оңтүстік Таласта

Е) Алатау

14. Қазақстанда Оңтүстік Үстіртінде қанша Итаю мекендейді.

А) 15-20

В) 25-35
С) 36-69
Д) 35-45

Е) 50-65

15.1938 жылға дейін ғылымға белгісіз болған жануар.

А) Жалман

В) Ергежейлі қос аяқ
С) Қоян
Д) Суыр

Е) Тышқан

16. Қазір Қазақстанда суырдың қоры қанша.

А) 25мың

В) 40 мың
С) 12 мың
Д) 36 мың

Е) 40 мың

17. Тяшь-Шань арқарының қазіргі саны қанша.

А) 1,5 мыңнан астам

В) 25мың
С) 35мың
Д) 36мың

Е) 50мың

18.Түркімен арқары қай ғасырдың қай жылдары жойылған.

А) XXғ 30 жыл

В) XIX ғ 58 жыл
С) X ғ 10 жыл

Д) X ғ 20 жыл

Е) X ғ 14 жыл

19. Барыс сүтқоректісінің саны қанша.

А) 200 астам

В) 580
С) 691
Д) 369

Е) 420

20. Ақбауыр жарғанаттың Қазақстанның қай жерлерінде кездеседі.

А) Үстірт пен Шымкент маңындағы Қаратауда

В) Шығыс Алматыда
С) Оңтүстік Таласта
Д) Оңтүстік Алатауда

Е) Жетісу

21
.Орақтұмсық құсының саны.

А) 200 аспайды

В) 500
С) 400
Д) 700

22.Біздің Республикамызда омыртқасыз жануарлардың неше мың түрі тіршілік етеді.

А) 50 мың

Ә) 20 мың

Б) 10 мың

В) 30 мың

Г) 60 мың


Глоссарий

7 апта. Бағалау балы -3,0


Тақырыбы:
Ландшафтарды қорғау


1. Ландашфт экологиясы

2. Э к о л о г и я л ы қ фактор

3. Г е о г е н д і к фактор


4. Биоценоз


5. Хемоснитез деп атайды


6. Б и о г е н д і фактор

7. А н т р о п о г е н д і к фактор


8. Ландшафт

9. Фация


10. Қоныс


11. Жергілікті жер


12.Физикалық- географиялық аудандастыру


7 –апта.Тест

Тақырыбы: Ландшафтарды қорғау


1. Антропогенді ландшафт-

А) адам әрекетінен түлеп қайта түзілген ландшафт

В) табиғаттың заңдылығымен дамитын ландшафт
С) батпақтар, ормандар
Д) тақырлар

Е) далалар

2. Атмосферадағы антропогенді күкірттің келіп түсуі немен байланысты

а) отынды жағумен

в) зауыт түтінімен

с) автокөлік түтінімен

д) өндіріс орнының қалдықтарымен

е) қалдықтар

3. Ландшафттардыњ топырақ жамылғысы, өсiмдiктер мен жануарлар дүниесi

а) Биокомпоненттер

ә) Биото

б) Биотоп

в) Биоценоз

г) Виргация

4. Тiрi организмдердiң құрылымдық және тiршiлiк әрекеттерiн талдау негiзiнде инженерлiк мәселелердi шешетiн ғылым

а) Бионика

ә) Вермицид

б) Генерация

в) Генотип

г) Климат

5. Өсiмдiктiң өсiп дамуы

а) Вегетация

ә) Вермицид

б) Виргация

в) Вирустар

6. Жер бетiнiң жануарлар мен өсiмдiктердiң белгiлi бiр түрлерi тiршiлiк ететiн бөлiгi


а) Ареал

ә) Аллювий

б) Антициклон

в) Альбедо

г) Бедленд

7. Жер қыртысының беткi қабатына қатқан интрузивтi жыныс.

а) Баталит

ә) Бионика

б) Биофизика

в) Гамада

г) Биоценоз

8. Арктика, Антаритика және биік таулы белдеуді адам қоныстанбаған жерлер

а) Адам аяағы баспаған табиғи ландшафт

ә) Адам әрекетімен көп өзгермеген ландшафт.

б) Адам әрекетімен бұзылған ландшафт.

в) Адам әрекетімен түлеп пайдаа болған ландшафт.

г) Өзін-өзі реттеуші ландшафт.

9. Тундра, тайга, шөлді аймақ ландашфттың қай тобына келеді.

а) Адам әрекетімен көп жөзгермеген ландшафт.

ә) Адам аяғы баспаған ландшафт.

б) Өзін-өзі реттеуші ландшафт.

в) Түлеп пайда болған ландшафт.

г) Адам әрекетімен бұзылған ландшафт

10. Жылу, ылғал режимінің бірдей болуына байланысты топырақ жамылғысы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі мен экзогенді геоморфологиялық процесінің сипати бірдей болып келетін ландшафттың жүйесі.

а) Географиялық зона

ә) Азоналық ландшафт

б) Географиялық белдеу

в) Жер бедері

г) Физикалық географияны аудандастыру

11. Қазақстан жерінің қанша %-ін жазық алып жатыр

а) 90 %

ә)95 %

б)80 %

в)85 %

г)75 %

12. Территориялық ерекшеліктеріне қарай далалық ландшафт типі неше зонаға бөлінеді

а) 4

ә) 5

б) 6

в) 3

г) 2

13. Территориялық табиғат кешендерінің топырақ жамылғысы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі

А.Биогенді кешен

В.Биотикалық фактор

С.Бедленд

Д.Гербицид

Е.Гамада

14.Тірі ағзалар құрылысының заңдылықтары туралы ғылым

А. Бионика

В.Геомасс

С. Биофизика

Д.Агрокешен

Е.Ареал

15. Биоценоздың физикалық процестерін зерттейтін ғылым

А. Биофизика

В.Геофизика

С.Геомасса

Д.Бедленд

Е.Биоценоз

16.Құрғақшылыққа төзімді, ылғал балансы кем жерлерге өсетін өсімдіктер.

А.Ксерофитті өсімдіктер

В.Корреляция

С.Консументтер

Д.Зооценоз

Е.Мортмасса

17. Беткі қабаты қабыршақтанып қатып жататын сор.

А. Қатқыл

В.Инверсия

С.Мортмасса

Д.Опырық

Е. Корреляция

18. Шөл мен шөлейттегі тұщы суы бар көгалды алқап

А. Оазис

В. Плакор

С.Опырық

Д.Моласса

Е.Инверсия

19. Айналадағы ландшафт ортасының жаратылыс жағдайына ықпал ететін фактор

А.Экологиялық жағдай

В.Турбуленті қозғалыс

С.Синеклиза

Д.Терраса

Е.Наноплакат

20. Айналадағы ортаның тірі ағзалардың тіршілік ету жағдайын анықтайтын сыртқы күш

А. Экологиялық фактор

В.Гербицид

С. Геомасса

Д.Хемосинтез

Е.Транспирация

21. Нақтылы жердің жылдық жауын –шашын мөлшерінің буланғыштық мөлшеріне қатынасы

А.Ылғалдану коэффициенті

В.Экологиялық жағдай

С.Фенология

Д.Экологиялық фактор

Е.Инверсия

22. Жасыл өсімдіктердегі көмірқышқыл газддың жарық энергиясы және су

жәрдемімен бейорганикалық заттардан органикалық зат жасау процесі

А. Фотосинтез

В. Хемосинтез

С.Фитоценоз

Д.Транспирация

Е.Оазис

23. Антропогендiк табиғат кешенi

а) Бөген, парктер

ә) Өзен аңғары

б) Орман

в) Көл

г) Шөл

24. Қазақстан қандай климаттық белдеуде орналасқан?

а) Қоњыржай белдеуде

ә) Қоңыржай теңiздiкте

б) Тропиктiк

в) Субтропиктiк

г) Арктикалық

25. Ландшафт белдеулерiнiң таралу қатарыныњ бұзылуы

а) Инверция

ә) Гербицид

б) Геомасса

в) Гамада

г) Зооценоз


Екінші аралық бақылауОБСӨЖ №

Тақырыптар

Апталар реті

Ұпайлар

Бақылау түрі


1


22

Табиғат қорғау және туризм. Территорияларды қорғаудың формалары. Қорықтар, табиғат ескерткіштері, ұлттық парктер

8 апта

3,0

балл

Бақылау сұрақтары

Тест

2

24

Біздің елімізде ( СНГ) табиғат қорғауды ұйымдастыру. Мемлекеттік праволық- нормативтік актілер. Басқару органдары. Қоғамдық ұйымдар. Табиғат қорғау жөніндегі ағарт жұмыстары және ғылым

8 апта


2,0

балл

Глоссарий


3

26

Қорғауға алынған территориялар мен қорықтар


9 апта

3,0

балл

Бақылау сұрақтары

Тестілік сауалнама

4

28

Қорғауға арналған территориялардың әлемдік тәжірибелері

10

апта

3,0 балл

Картамен жұмыс

5

30

Қазақстан қорықтары мен басқада қорғалатын обьектілер


10

апта

2,0

балл

Коллоквиум

Тестілік сауалнама

6

32

Алматы мемлекеттік қорығы


11 апта

3,0

балл

Картамен жұмыс

Тестілік сауалнама

7

34

Барсакелмес мемлекеттік қорығы


12 апта

3,0

балл


Картамен жұмыс

Тестілік сауалнама


8

36

Марқакөл мемлекеттік қорығы


12 апта

2,0

балл

Картамен жұмыс

Тестілік сауалнама

9

38

Батыс Алтай мемлекеттік қорығы


13

апта

3,0

балл

Картамен жұмыс

Тестілік сауалнама

10

40

Биосфералық резерваттар ұйымдастыру мәселелері


14 апта

3,0

балл

Бақылау сұрақтары


11

42

Ұлттық табиғат парктер мен тарихи табиғат жерлер


14 апта

3,0

балл

Коллоквиум

Тестілік сауалнама

30 балл ОБСӨЖ

Бақылау сұрақтары

8 апта. Бағалау балы 3,0.

Тақырыбы: Табиғат қорғау және туризм. Территорияларды қорғаудың формалары. Қорықтар, табиғат ескерткіштері, ұлттық парктер1.Қорғалатын территориялардың жіктелуі


2. ТМД – дағы және Қазақстандағы қорықтар


3. Қорықтардың табиғат ресурстарын сақтаудағы маңызы қандай ?


4. Қорықтардың жас ұрпақтарға табиғат қорғау жөнінен білім және тәрбие берудегі ролі


5. Табиғи ландшафтарды пайдалану және қорғау жолдары


6.Табиғи жайылымдар және оларды қорғау жолдары


7.Антропогендік ландшафтардың пайда болу ерекшеліктері


8.Техногенді ландашафтар


9.Агроландшафтар


10. Қоныстық ландшафтар


11. Көліктік ландашфтар


12. Рекреациялық ландшафтар


8 апта. Тест


Тақырыбы: Табиғат қорғау және туризм. Территорияларды қорғаудың формалары. Қорықтар, табиғат ескерткіштері, ұлттық парктер


1.Қорық дегенiмiз не?

а) Тек ғылыми жұмыс жүргiзуге рұқсат етiлген, мемлекеттiк қорғауға алынған аймақ

ә) Емдiк мақсатқа арналған, қорғауға алынған аймақ

б) Жартылай шаруашылық әрекетiне рұқсат етiлген мемлекеттiк қорғауға алынған аймақ

в) Туристтерге рұқсат етiлген, мемлекеттiк қорғауға алынған аймақ

г) Дем алуға арналған, мемлекеттiк қорғауға алынған аймақ

2.Жердiң геологиялық тарихыныњ қазiргi өтiп жатқан кезеңi, бұдан 1 млн. жыл басталған деп шамаланады

а) Антропоген дәуiрi

ә) Антропогендiк фактор

б) Экологиялық фактор

в) Гимидтi процесс

г) Палеоген дәуiрi

3. Адам әрекетiмен түлеп қайта түзiлген ландшафт

а) Антропогендi ландшафт

ә) Гумидтi ландшафт


б) Коксервативтi ландшафт

в) Биоценоз

г) Абиссальды белдеу

4. Ландшафтылардың пайда болуындағы адам әрекетi

а) Антропогендi фактор

ә) Экологиялық фактор

б) Цирктi ойыс

в) Триас дәуiрi

г) Экологиялық жағдай

5.Адамның ландшафтыны өзгерту әрекетi

а) Антропогендi әрекет

ә) Биоценез

б) Гиосикхминаль

в) Терраса

г) Продуцент

6.Ең iрi табиғат комплексi

а) Географиялық қабық

ә) Тропикалық орман

б) Мұхиттар

в) Сахара шөлi

г) Еуразия материгi

7. Антропогендiк табиғат кешенi

а) Бөген, парктер

ә) Өзен аңғары

б) Орман

в) Көл

г) Шөл

8. Техногендік терминін қарастырған академик

А. А.Е.Ферсман

Б. Г.В.Звонкова

С. Ю.Г.Симонова

Д. Ф.Н.Мильков

Е. Р.К.Баландин

9. Табиғи комплекстің техногендік ластану деңгейін анықтауда қолданылатын негізгі әдіс

А.Ландшафтық индукция

Б. Техногеома

С. Динамикалық трансформация

Д. Технобиогеома

Е. Аномалия

10. Табиғи –техногендік жүйенін құрамдас бірлігі.

А. техногеомалар

Б. Ландшафтық индикация

С. техногенез

Д. технобиогеома

Е. Биохимия


Глоссарий

8 – апта. Бағалау балы -2,0

Тақырыбы: Біздің елімізде ( СНГ) табиғат қорғауды ұйымдастыру. Мемлекеттік праволық- нормативтік актілер. Басқару органдары. Қоғамдық ұйымдар. Табиғат қорғау жөніндегі ағарту жұмыстары және ғылым 1. Табиғат пен жануарларды қорғау жөніндегі Еуропалық Федерация
 1. Халықаралық табиғат қорғау одағы (ХТҚО)
 1. Халықаралық жасыл крест (ХЖК)
 1. Халықаралық қоршаған орта академиясы
 1. Халықаралық тасымалдау кезіндегі жануарларды қорғау туралы еуропалық конвенция
 1. Халықаралық тырналар қоры
 1. Халықаралық экологиялық экономика қоғамы
 1. БҰҰ – ның қоршаған орта жөніндегі бағдарлама
 1. Бүкіл дүниежүзілік табиғат қорғау стратегиясы
 1. БҰҰ – ның ұлттар ұйымының қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы
 1. БҰҰ – ның қоршаған орта мен даму жөніндегі конференциясы
 1. Фауна мен флораны қорғау қоғамыБақылау сұрақтары


9 - апта. Бағалау балы -3,0.


Тақырыбы: Қорғауға алынған территориялар мен қорықтар


 1. Қорғауға алынған территориялардың ең жоғар факторы не?
 1. Ландшафтарды қорғаудың ең жоғары формасыне не жатады?
 1. Қазақстан Републикасында неше қорыққор бар және олардың жіктелуі
 1. Ландшафтарды қорғаудың неше категориясы бар және оларды ата 1. Қорықтардың басты мақсаты қандай ?

 1. Мемлекеттік табиғи қорық қоры дегеніміз не?
 1. Қазақстан Республикасындағы ерекше қорғалатын территорияларғасипаттама бер?9 –апта. Тест

Тақырыбы: Қорғауға алынған территориялар мен қорықтар

1. Қазақстанда қазіргі кезде неше қорық бар?

А)10

Ә) 9

Б) 7

В) 5

Г) 8

2. Қазақстанда болашақта құрылатын қорықтардың саны.

А) 8

Ә) 7

Б) 6

В) 5

3.Ақсу – Жабағылы қорығы қашан ұйымдастырылған

А) 1926 жылы

В) 1930 жылы

С) 1958 жылы

Д) 1984 жылы

Е) 1992 жылы

4.Оңтүстік Қазақстандағы Батыс Тянь-Шань табиғатының үлгісі

ретінде бұл өңірде қандай қорық ұйымдастырылды.

А) Ақсу-Жабағылы

В) Қорғалжын

С) Алматы

Д) Үстірт

Е) Барсакелмес

5.Ақсу – Жабағылы қорығы Қазақстанның қай облысында орналасқан

А) Оңтүстік Қазақстан

В) Солтүстік Қазақстан

С) Батыс Қазақстан

Д) Шығыс Қазақстан

Е) Орталық Қазақстан

6.Ақсу – Жабағылы қорығы Тянь – Шань тауының қайсы бөлігінде орналасқан

А) Батыс

В) Солтүстік

С) Оңтүстік

Д) Шығыс

Е) Орталық

7.Ақсу – Жабағылы қорығына 2006 жылы неше жыл толды?

А) 80

В) 75

С) 76

Д) 70

Е) 74

8. Қорық құру мәселесін көтерген белгілі гидробиолог

А) А.Л. Бродский

В) Д.Н. Кашкаров

С) Н.А. Димо

Д) М.Г. Попов

Е) Е.П. Коровин


9. Ақсу Жабағылы қорығының көлемі

А) 128 118га

В) 118 128 га

С) 121 114 га

Д) 114 121 га

Е) 118 121 га

10. Ақсу – Жабағылы қорығының негізгі өзендері

А) Ақсу, Балдарбек, Жабағылы

В) Ақсу, Жабағылы, Майдантал

С) Жабағылы, Майдантал, Дарбаза

Д) Майдантал, Ақсу, Дарбаза

Е) Балдарбек, Ақсу, Майдантал

11. Ақсу – Жабағылы қорығының құрғақшылық кезеңінің орташа ұзақтығы

А) 70 күн

В) 75 күн

С) 80 күн

Д) 65 күн

Е) 60 күн

12. Ақсу – Жабағылы қорығындағы Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген түр

А) Зеравшан аршасы

В) Сібір балқарағайы

С) Сиверс алмасы

Д) Минквиц примуласы

Е) Масальский қандыгүлі

13. Алакөл қорығы қай жылы құрылған ?

А) 1998 жылы

В) 1996 жылы

С) 1992 жылы

Д) 1976 жылы

Е) 1961 жылы

14. Алакөл қорығы қай облыста орналасқан ?

А) Алматы облысы

В) Қостанай облысы

С) Ақтөбе облысы

Д) Ақмола облысы

Е) Батыс Қазақстан

15.Алакөл қорығындағы ірі көл жүйелері

А) Алакөл, Сасықкөл, Қошқаркөл

В) Сасықкөл, Ұялы, Ақсу

С) Қошқаркөл, Ұялы, Жабағылы

Д) Жалаңашкөл, Алакөл, Сасықкөл

Е) Қошқаркөл, Марқакөл, Сасықкөл

16. Алакөл қорығында кіші шағала ұялары бірінші рет нешінші жылы пайда болды

А) 2004 жылы

В) 2005 жылы

С) 2006 жылы

Д) 2002 жылы

Е) 2003 жылы

17. Алакөл қорығында сүтқоректілердің неше түрі кездеседі?

А) 33

В) 30

С) 25

Д) 31

Е) 32


18. Алакөлде Қазақстанның Қызыл кітабына енген балық түрі

А) балқаш алабұғасы

В) сазан

С) бозша

Д) мөңке

Е) балқаш шармайы


Картамен жұмыс

10- апта. Бағалау балы 3,0

Тақырыбы: Қорғауға арналған территориялардың әлемдік тәжірибелері 1. Картадан Еуразияның территориясында орналасқан төмендегі қорықтардың қай мемлекетке қарайтынын ата және көрсет: Баргузин,Беловежа пущасы,Үлкен Хихцир,Дилижан,Зея,Ильмен,Каракел,Лазов,Мордва,Ока,Припять,Рица,Сохондин,

Таймыр,Жолбарстың сайы, Шаткал


 1. Картадан Африканың қорықтары мен ұлттық парктерінің қай мемлекетке тиісті екендігін ата және көрсет: Ачоли қорығы, Джа қорығы, Рунгва қорығы, Сентрал-Калахари қорығы, Диндер ұлт.паркі, Камея ұлт.паркі, Мосамедиш ұлт.паркі, Банф ұлт. Паркі, Этош қорығы, Оңтүстік ұлт.паркі, Синианка-Миния қорығы, Вуд-Баффало ұлт. Паркі


3. Солтүстік Американың қорықтары мен ұлттық парктерінің қай мемлекетке тиісті екендігін ата және көрсет: Джошуа қорығы, Банф ұлт. Паркі, Глейшер ұлт. Паркі, Зайон ұлт. Паркі, Йеллоустоун ұлт. Паркі, Принс-Альберт ұлт. Паркі, Эверглейдс ұлт. Паркі, Орган-Пайл-Кактус қорығы, Вуд-Баффало ұлт. Паркі,Райдинг-Маунти ұлт. Паркі, Йосемит ұлт. Паркі, Кингс-Каньон үлт. Паркі, Джаспер ұлт. паркі


Коллоквиум

10 - апта. Бағалау балы - 2,0.


Тақырыбы: Қазақстан қорықтары мен басқада қорғалатын обьектілер


1. Қазақстандағы бүгінгі күні мемлекеттік статус алған қорықтар


2. Ақсу- Жабағалы қорығы


3. Наурызым қорығы


4.Алматы қорығы


5.Барсакелмес қорығы

6. Қорғалжын қорығы7.Марқакөл қорығы


8. Үстірт қорығы


9.Алакөл қорығы

10.Батыс Алтай қорығы


11. Қаратау қорығы


10 – апта. Тест

Тақырыбы: Қазақстан қорықтары мен басқада қорғалатын обьектілер

1. Қазақстан территориясында орналасқан алғашқы жеті

қорықтың алып жатқан көлемі қанша мың гектар.

А) 784,1

Ә) 785,1

Б) 786,1

В) 789,1

Г) 783,1

2. Наурызым қорығы қай жылы құрылған?

А) 1934

В) 1926

С) 1961

Д) 1976

Е) 1930

3. Наурызым қорығын қайта қалпына келтіру қаулысы қай жылы қабылданды

А) 1959 жылы

В) 1960 жылы

С) 1950 жылы

Д) 1949 жылы

Е) 1969 жылы

4. Наурызым қорығына тән өсімдік түрі

А) Малиус боката алмасы

В) Алтын тамыр

С) Зеравшан аршасы

Д) Минквиц примуласы

Е) Масальский қандыгүлі

5. Қазақстан Республикасы Үкіметі «Солтүстік Қазақстан далалары мен көлдері» наминациясы құрамына ЮНЕСКО Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұра тізіміне Науырызым мемлекеттік табиғи қорығын нешінші жылы енгізуді ұсынды

А) 2002 жылы

В) 2000 жылы

С) 2005 жылы

Д) 2003 жылы

Е) 2004 жылы

6.Наурызым қорығының жауын – шашынының жылдық орташа мөлшері

А) 233 мм

В) 200 мм

С) 150мм

Д) 130 мм

Е) 250 мм

7. Наурызым қорығында Қызыл кітапқа енгізілген өсімдік түрі

А) Шренк қызғалдағы

В) Алтын тамыр

С) Зеравшан аршасы

Д) Минквиц примуласы


Е) Масальский қандыгүлі


Картамен жұмыс

11 – апта.Бағалау балы -3,0.

Тақырыбы: Алматы мемлекеттік қорығы

1. Физикалық – географиялық орны, алып жатқан аумағын картадан көрсету


2. Қорықтың жер бедері


3. Қорықтың негізгі өзендері


4. Қорықтың ауа райы


5. Қорықтың өсімдіктер дүниесі


6. Қорықтың жануарлар әлемі


11 –апта.Тест

Тақырыбы: Алматы мемлекеттік қорығы


1. Алматы қорығы қай жерде орналасқан

А) Іле Алатауда

Б) Көкшетауда

В) Ақтауда

Г) Арқарда

Д) Ақмолада

2.Алматы қорығы қай жылы ұйымдастырылды?

А) 1931ж.

Б) 1933ж.

В) 1939ж.

Г) 1947ж.

Д) 1987ж.

3. Алматы қорығында қаншаға жуық елік мекендейді.

А) 50

Б) 40

В) 60

Г) 25

Д) 30

4. Алматы қорығында орман көлемі қанша гектар жерді алып жатыр?

А) 6084 га

Б) 2084 га

В) 7084 га

Г) 4084 га

Д) 5084 га

5. Алматы қорығы қай жылы құрылды?

А) 1961 ж.

Б) 1938 ж.

В) 1940 ж.

Г) 1936 ж.

Д) 1948 ж.

6.Алматы қорықшасы қандай нұсқа бойынша қорғауға алынған?

А) ботаникалы

в) палеонтологиялық

с) гидрологиялық

д)геологиялық

е) климаттық

7.Алматы қорығының алып жатқан жер көлемі (мың га)

А) 89,6

Ә) 86,4

Б) 87,4

В) 85,4

Г) 84,4

8. Алматы қорығына тән өсімдік түрі

А) Тянь – Шань шыршасы


В) Малиус боката алмасы

С) Қызылтаңдай

Д) Құртқашаш

Е)Шренк қызғалдығы

9.Алматы қорығына тән жануарды ата

А) Тянь – Шань сілеусіні

В) Ақбөкен

С) Муфлон қойы

Д) Ілбіс

Е) Құндыз

10.Шелек өзені басталар жерінде, жотаның оңтүстік жағында орналасқан мұздықтар түйінінің ең ірісі

А) Корженевский

В) Богатырь

С) Шоқал

Д) Федченка

Е) Хан Тәңірі


Картамен жұмыс

12 – апта.Бағалау балы -3,0.


Тақырыбы: Барсакелмес мемлекеттік қорығы


1. Физикалық – географиялық орнын, алып жатқан аумағын картадан көрсету


2. Барскелмес түбегінің жер бедерінің екіге бөлінуін картадан көрсету


3. Барсакелмес қорығының топырақ жамылғысын бөліп көерсету


4. Барсакелмес қорығының ауа – райы жағдайы


5. Қорықтағы өзекті өсімдіктер флорасын атап көрсету


6. Қорықтағы жануарлар әлемінің ерекшеліктерін атап көрсету


12 –апта. Тест


Тақырыбы: Барсакелмес мемлекеттік қорығы


1. Барсакелмес қорығының орналасқан аумағы

А) Арал теңізінің солтүстік – батыс бөлігінде

В) Арал теңізінің солтүстік – шығыс бөлігінде

С) Арал теңізінің оңтүстік бөлігінде

Д) Арал теңізінің солтүстік бөлігінде

Е) Арал теңізінің батыс бөлігінде

2.Барса-Келмес мемлекеттік қорығы қай жылы ұйымдастырылған.

А) 1976ж.

Б) 1935ж.

В) 1940ж.

Г) 1938ж.

Д) 1941ж.

3 . Барса-Келмес мемлекеттік қорығында қанша өсімдіктер түрі бар.

А) 256 түрі

Б) 205 түрі

В) 200 түрі


Г) 225 түрі

Д) 285 түрі

4. Барса-Келмес мемлекеттік қорығының құстарының қанша түрі бар.

А) 95 түрі

Б) 90 түрі

В) 100 түрі

Г) 96 түрі

Д) 97 түрі

5. Барса-Келмес қорығында сүтқоректілердің қанша пайызы кездеседі.

А) 30%

Б) 8%

В) 20%

Г) 25%

Д) 10%

6. Барса Келместегі аңдардың түрі қанша?

А) 12

Б) 16

В) 13

Г) 15

Д) 14

7. Барсакелмес қорығына 1953 жылы Түркімениядан қандай жануар әкелінді

А) Құландар

В) Еліктер

С) Кеміргіштер

Д) Бұғылар

Е) Ақбөкендер

8. Барсакелмес қорығында Қазақстан Қызыл кітабына енгізілген өсімдіктер түрі

А) Борщев қызғалдағы

В) Парсы қарараушаны

С) Татар шөпжияры

Д) Қызылтаңдай

Е) Кәдімгі дәуіт

9. Барсакелмес қорығында түсетін жылдық жауын –шашынның мөлшері

А) 128 мм

В) 110 мм

С) 200 мм

Д) 150 мм

Е) 250 мм

10. Барсакелмес қорығы Қазалы қаласынан батысқа қарай қанша шақырым жерде орналасқан ?

А) 210

В) 220

С) 230

Д) 240

Е) 250


11. Үстірт мемлекеттік қорығы нешінші жылы құрылған?

А) 1984

В) 1976

С) 1992

Д) 1961

Е) 1958

12. Үстірт мемлекеттік қорығы қай облыста орналасқан?

А) Маңғыстау облысы

В) Қостанай облысы

С) Ақтөбе облысы

Д) Ақмола облысы

Е) Батыс Қазақстан

13. Үстірт мемлекеттік қорығында Қызыл кітапқа енгізілген сирек кездесеті өсімдіктердің неше түрі белгілі?


А) 4

В) 3

С) 5

Д) 6

Е) 7

14. Үстірт мемлекеттік қорығында құстардың ішіндегі ең саны көп болып келетіні

А) бозторғай

В) дуадақ

С) бұлдырық

Д) қылқұйрық

Е) сарғалдақ торғай

15. «Ақ құмырсқалар» деп аталатын термиттер қай қорықта кездеседі?

А) Үстірт

В) Барсакелмес

С) Қорғалжын

Д) Наурызым

Е) Марқакөл


Картамен жұмыс

12 – апта.Бағалау балы -2,0.


Тақырыбы: Марқакөл мемлекеттік қорығы


1. Физикалық – географиялық орны, алып жатқан аумағын картадан көрсету


2. Қорықтың жер бедері


3. Қорықтың негізгі өзендері


4. Қорықтың ауа райы


5. Қорықтың өсімдіктер дүниесі


6. Қорықтың жануарлар әлемі


12 – апта. Тест

Тақырыбы: Марқакөл мемлекеттік қорығы


1. Марқакөл қорығының алып жатқан жер көлемі (мың га)

А) 75,4

Ә) 89,6

Б) 86,4

В) 72,4

Г) 87,4

2. Марқакөл тіршілік етіп жойылып кеткен сұлу аңдардың бірі.

А) Сукәмшаты

В) Балғын
С) Суыр
Д) Тышқан

Е) Ондатр

3. Марқакөл қорығы нешінші жылы құрылған

А) 1976

В) 1986

С) 1961

Д) 1998

Е) 1992

4. Марқакөл қорығы қай облыста орналасқан?

А) Шығыс Қазақстан

В) Батыс Қазақстан

С) Солтүстік Қазақстан

Д) Орталық Қазақстан

Е) Оңтүстік Қазақстан

5. Марқакөл қорығында қандай дәрілік өсімдіктер бар?

А) Алтын тамыр

В) Сібір қандығы

С) Батпақ қалтагүлі


Д) Бұйра лалагүл

Е) Тобылғы

6. Марқакөл қорығы физикалық – географиялық аудандастыруға сәйкес Алтай таулы облысының қай провинциясына жатады

А) Оңтүстік Алтай

В) Солтүстік Алтай

С) Батыс Алтай

Д) Шығыс Алтай

Е) Оңтүстік –Шығыс Алтай

7. Марқакөл Алтайдың ең ірі су қоймасы теңіз деңгейінен неше метр биіктікте орналасқан

А) 1500 м

В) 2000 м

С) 2500 м

Д) 3000 м

Е) 1000 м

8. Марқакөл өзінің пайда болу типіне қарай қандай көл түріне жатады?

А) тектоникалық

В) мұздық

С) эолдық

Д) тоғандық

Е) вулкандық

9. Марқакөл қорығында неше табиғи белдеу бар

А) 6

В) 5

С) 4

Д) 3

Е) 2

10. Марқакөл қорығындағы Оңтүстік Алтай эндемигін ата

А) Страутман тышқаны

В) Сұр суыр

С) Сарғыш күзен

Д) Құндыз

Е) Алтай тиіні


Картамен жұмыс

13 – апта.Бағалау балы -3,0.


Тақырыбы: Батыс Алтай мемлекеттік қорығы


1. Физикалық – географиялық орны, алып жатқан аумағын картадан көрсету


2. Қорықтың жер бедері


3. Қорықтың негізгі өзендері


4. Қорықтың ауа райы


5. Қорықтың өсімдіктер дүниесі


6. Қорықтың жануарлар әлемі


13 –апта. Тест

Тақырыбы: Батыс Алтай мемлекеттік қорығы


1.Батыс Алтай қорығы нешінші жылы ұйымдастырылды

А) 1992

Ә) 1990

Б)1930

В) 1956

Г) 1996

2. Алтай тауында орналасқан 2 мемлекеттік қорықтарды көрсетіңіз

А) Марқакөл және Батыс Алтай


В) Барсакелмес, Алматы қорығы

С) Марқакөл,Үстірт

Д) Ақсу-Жабағылы қорығы

Е) Алматы

3.Батыс Алтай қорығы Шығыс Қазақстан облысының қай бөлігінде орналасқан

А) солтүстік – шығыс

В) солтүстік – батыс

С) оңтүстік – шығыс

Д) оңтүстік – батыс

Е) солтүстік

4.Батыс Алтай қорығындағы жылы кезеңнің ұзақтығы

А) 130-145 күн

В) 100-125 күн

С) 150- 155 күн

Д) 155- 160 күн

Е) 160- 170 күн

5. Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы қорықтардың ішіндегі ең жас қорық болып нешінші жылы ұйымдастырылды

А) 2004 жылы

В) 2005 жылы

С) 2006 жылы

Д) 2007 жылы

Е) 2008 жылы

6. Қаратау мемлекеттік табиғи қорығының орталық үй жайы қайсы қалада орналасқан

А) Кентау

В) Түркістан

С) Шымкент

Д) Алматы

Е) Тараз

7. Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында өсетін қандай өсімдік түрінен жоғары сапалы каучук алынады

А) тау сағыз

В) сайсабақ

С) Турчин жуасы

Д) үшкір кекіре

Е) қаратау көкбасы

8. Қаратау эндемигі

А) Қаратау тау қойы, арқар

В) қасқыр, арқар

С) құм қояны, арқар

Д) елік, доңыз

Е) қарсақ, түлкі

9. Қорғалжын мемлекеттік қорығы нешінші жылы ұйымдастырылған

А) 1958 жылы

В) 1931 жылы

С) 1961 жылы

Д) 1948 жылы

Е) 1976 жылы

10. Қорғалжын мемлекеттік қорығы қай облыста орналасқан

А) Ақмола облысы

В) Қостанай облысы

С) Ақтөбе облысы

Д) Алматы облысы

Е) Батыс Қазақстан


Бақылау сұрақтары

14 – апта.Бағалау балы -3,0.Тақырыбы: Биосфералық резерваттар ұйымдастыру мәселелері


 1. Биосфералық резерваттар (БР) туралы түсініктер
 1. БР ұйымдастырудың бүкіләлемдік тәжірибелері
 1. БР – болашақта қорғалатын территориялар мен қорықтар , ұлттық парктер ұйымдастыру резерві( қоры)
 1. Қазақстанда биосфералық резерваттар ұйымдастыру туралы” халықаралық ғылыми- практикалық конференция
 1. Ақсу- Жабағалы биосфералық қорығы
 1. Ұлытау биосфералық резерваты


7. Биосфералық резерваттар ұйымдастырудың маңызы мен мәселелері


Коллоквиум


14 – апта.Бағалау балы -3,0.


Тақырыбы: Ұлттық табиғат парктер мен тарихи табиғат жерлер


1.Алтынемел ұлттық бағы


2.Баянауыл ұлттық бағы


3.Бурабай ұлттық бағы


4. Іле Алатауы ұлттық бағы


5. Қарқаралы ұлттық бағы


6. Катон – Қарағай ұлттық бағы


7. Көкшетау ұлттық бағы


8. Шарын ұлттық бағы


9.Ақжайық заказнигі


10.Торғай заказнигі


11. Ақтау заказнигі


12.Буланды заказнигі


13. Қызылтау заказнигі


14. Тарбағатай заказнигі

15.Сарықопа заказнигі16. Кербулак заказнигі


17. Шарын сая бағы


18.Көкшетау тоғайы табиғат ескерткіші


19. Құс жолы табиғат ескерткіші


20. Күміс бор табиғат ескерткіші

14 –апта. Тест

Тақырыбы: Ұлттық табиғат парктер мен тарихи табиғат жерлер


1. «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық бағы Қапшағай мемлекеттік аңшылық шаруашылығы негізінде қай жылы құрылды?

А) 1996 жылы

В) 1995 жылы

С) 1994 жылы

Д) 1993 жылы

Е) 1192 жылы

2. «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық бағы қай облыста орналасқан?

А) Алматы облысы

В) Қостанай облысы

С) Ақтөбе облысы

Д) Ақмола облысы

Е) Батыс Қазақстан

3. «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық бағындағы құстардың неше түрі Қызыл кітапқа енгізілген?

А) 18

В) 19

С) 20

Д) 21

Е) 22

4.2003 жылы табиғатта түрді қалпына келтіру мақсатымен ........ ұлттық баққа бірнеше жылқы әкелінді

А) Германиядан

В) Түркімениядан

С) Ұлыбританиядан

Д) Франциядан

Е) Қырғызстаннан

5. «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық бағындағы өсімдіктердің өте бағалылары

А) Жапон арпабасы, боз жусан, күйреуік

В) Бетеге, жусан, жыңғыл

С) Боз жусан, шығыс қауы, айдар шөп

Д) Жапон арпабасы, өлең шөп, бетеге

Е) жыңғыл, итмұрын, боз жусан

6. Баянауыл мемлекеттік табиғи ұлттық бағы қай облыста орналасқан?

А) Павлодар облысы

В) Алматы облысы

С) Қостанай облысы

Д) Ақтөбе облысы

Е) Ақмола облысы


7. Баянауыл мемлекеттік табиғи ұлттық бағы қай жылы ұйымдастырылған?

А) 1985

В) 1986

С)1987

Д) 1988

Е) 1989

8. Баянауыл мемлекеттік табиғи ұлттық бағыдағы үш ірі көл

А) Жасыбай, Сабындыкөл, Торайғыр

В) Сасықкөл, Алакөл, Торайғыр

С) Жасыбай, Марқакөл, Байкал

Д) Сабындыкөл, Торайғыр,Марқакөл

Е)Алакөл, Жасыбай, Сабындыкөл

9. Баянауыл мемлекеттік табиғи ұлттық бағында жауын –шашынның жылдық орташа мөлшері

А) 400 мм

В) 300 мм

С) 250 мм

Д) 200 мм

Е) 150 мм

10. Баянауыл аты Ш.Уәлиханов жазғандай қандай тау деп аталады?

А) «Сәтті тау»

В) «Әдемі тау»

С) « Мұз тау»

Д) « Киелі тау»

Е) « Көркем тау»

11. «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи бағы нешінші жылы ұйымдастырылды?

А) 2000 жылы

В) 2001 жылы

С) 2002 жылы

Д) 2003 жылы

Е) 2004 жылы

12. «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи бағы Көкшетау қыратының қай бөлігінде орналасқан?

А) Шығыс

В) Батыс

С) Оңтүстік

Д) Солтүстік

Е) Орталық

13. «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи бағындағы құстардың ішінен Қазақстан Қызыл кітабына енгізілген құстар

А) бүркіт, қарақұс, үкі, сұр тырна

В) бүркіт, сұр тырна, аққұр

С) үйректер, аққұр, қарақұс

Д) тоқылдақтар, үкі, бүркіт

Е) сұрқаз, сұқсыр, сұр тырна

14. Бурабайды Қазақстанның .......... атайды

А) Швецариясы

В) Франциясы

С) Ұлыбританиясы

Д) Даниясы

Е) Германиясы

15. «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи бағының өсімдіктерінің ішінен Қызыл кітапқа енгізілгендер түрлері


А) тенге жапырақ шықшөп, Фукс сүйсіні, бұғы қынасы

В) Фукс сүйсіні, итмұрын, қарақат

С) долана, арша, таңқурай

Д) ырғай, долана, тайқурай

Е) бұғы қынасы, фукс сүйсіні, арша

16. Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи бағы нешінші жылы құрылды?

А) 1996

В) 1997

С) 1998

Д) 1999

Е) 2000

17. Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи бағы қайсы тауда орналасқан?

А) Тянь- Шань

В) Алтай

С) Жоңғар

Д) Мұғалжар

Е) Орал

18. 1998 жылы құрылған мемлекеттік ұлттық табиғи бақты ата?

А) Қарақаралы

В) Баянауыл

С) Іле Алатауы

Д) Бурабай

Е) Көкшетау

19. 2001 жылы құрылған мемлекеттік ұлттық табиғи бақты ата?

А) Катон - Қарағай

В) Баянауыл

С) Іле Алатауы

Д) Бурабай

Е) Көкшетау

20. 2004 жылы құрылған мемлекеттік ұлттық табиғи бақты ата?

А) Шарын

В) Катон - Қарағай

С) Іле Алатауы

Д) Бурабай

Е) Көкшетау<< предыдущая страница   следующая страница >>