shkolakz.ru 1

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А


Ч Е Р Н І Г І В С Ь К А О Б Л А С Н А Р А Д А


(десята сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я28 вересня 2012 року

Про надання у користування

мисливських угідь товариству

з обмеженою відповідальністю

«Племінне господарство «Бреч»


Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» та подання Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства щодо надання у користування цьому господарству мисливських угідь, враховуючи погодження Чернігівської обласної державної адміністрації, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області, власників і користувачів земельних ділянок, закінчення строку користування мисливськими угіддями попереднім користувачем, керуючись статтею 15 Закону України „Про тваринний світ” та статтями 9, 22, 23 Закону України „Про мисливське господарство та полювання”, обласна рада в и р і ш и л а :

  1. Надати вказані мисливські угіддя у користування для ведення мисливського господарства та полювання товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» згідно з нижченаведеним описом меж, площею 11201 га терміном на 25 років, відповідно до отриманих погоджень, за умови взяття товариством з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» на себе природоохоронних зобов’язань щодо дотримання встановленого законодавством порядку та строків полювання, режиму відтворення та збереження мисливських тварин в частині решти мисливських угідь площею 320 га, без здійснення мисливського господарства та полювання.Опис меж мисливських угідь:

З півночі: від с. Михайлівка на схід по дорозі через села Андроники та Переділ до с. Наумівка;


Зі сходу: від с. Наумівка на південний схід по дорозі до м. Корюківка;

З півдня: від м. Корюківка на південний захід вздовж залізничної колії до с. Забарівка;

З заходу: від с. Забарівка на північ по межі з Щорським районом до с. Михайлівка.


2. Чернігівському обласному управлінню лісового та мисливського господарства у тримісячний термін укласти договір про умови ведення мисливського господарства з новим користувачем мисливських угідь, в якому передбачити обов'язкові заходи по відтворенню, збереженню і раціональному використанню дикої фауни та внести відповідні зміни до Єдиного переліку користувачів мисливських угідь в Чернігівській області.

3. Користувачу, в процесі використання мисливських угідь, враховувати вимоги землевласників і землекористувачів щодо здійснення господарської діяльності та порядку проведення полювань на їх територіях, не допускати будь-яких обмежень у використанні місцевими жителями загальнопоширених природних ресурсів для власних потреб, враховуючи вимоги чинного природоохоронного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та природних ресурсів.


Голова обласної ради А.І. Мельник


Проект рішення подає:

Чернігівське обласне управління

лісового та мисливського господарства


Начальник Управління В.Г. Лозицький


Погоджено:


Заступник голови Чернігівської О.М. Шанойло

облдержадміністрації


Перший заступник голови

Чернігівської обласної ради І.І. Коробка


Начальник Держуправління охорони

навколишнього природного середовища

в Чернігівській області С.В. Горонович


Начальник юридичного відділу

Чернігівської облдержадміністрації В.М. Мойсієнко


Заступник начальника юридичного

відділу виконавчого апарату О.М. Лазаренко

Чернігівської обласної ради