shkolakz.ru 1
Конференції


«Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта»

У квітні в НТУ «ХПІ» на базі Бюро розвитку підприємництва економічного факультету та кафедри організації виробництва та управління персоналом пройшла ІІ Міжнародна науково-практична конференція під такою назвою. Вона була присвячена 125-річчю НТУ «ХПІ», 60-річчю цієї кафедри та 15-й річниці заснування економічного факультету.

Мета конференції полягала в генерації нових ідей і конкретних пропозицій щодо визначення основних сучасних проблем управління в різних сферах діяльності, об’єднання зусиль українських і закордонних фахівців у галузі управління, вчених, державних, політичних і суспільних діячів, промисловців і підприємців, що зацікавлені в інноваційному розвитку суспільства.

Співорганізаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Харківська обласна державна адміністрація, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Бюро розвитку підприємництва економічного факультету НТУ «ХПІ», Таврійський національний університет ім. В.Вернадського (м. Сімферополь), Українська асоціація розвитку менеджмент-бізнес освіти, Товариство винахідників і раціоналізаторів України, Спілка підприємців Харківської області, Отто фон Герікке університет (Магдебург, Німеччина), Мішкольцський університет (Угорщина), Петрошанський університет (Румунія), Університет Пьер Мандес Франс (Гренобль, Франція), Університет прикладних наук Савонія (Куопіо, Фінляндія).

Конференція проводилась за підтримки: проекту 1-2009-1-AT-TEMPUS-SMGR (2009-4929/001-001) «Електронна інтернаціоналізація співпраці у навчанні», Харківської обласної ради товариства винахідників і раціоналізаторів, Регіонального центру сприяння бізнесу (м. Харків), Європейської школи логістики НТУ «ХПІ», КП «Індустріальний парк «Рогань»», Харківського клубу маркетингу, ТОВ «Константа».

Участь у роботі конференції взяли більше 200 учасників із 68 університетів, провідних професійних організацій та наукових установ України, Росії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Угорщини, Румунії, серед них були 14 докторів та 92 кандидата наук.


Зацікавленість викликали доповіді ректора НТУ «ХПІ», професора Л.Л. Товажнянського «Інноваційні технології: партнерство бізнесу та освіти», д. е. н. з Санкт-Петербурзького державного університету економіки та фінансів, професора В.А. Плотникова «Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку в Росії», д. е. н., завідувача кафедри управління фінансовими послугами ХНЕУ, професора Н.М. Внукової «Оцінка інноваційного потенціалу вищої школи міста Харкова», д. е. н., директора ПСНЦ НАН и МОН України, професора П.Т. Бубенка «Шляхи створення і розгортання регіональних інноваційних систем в Україні», директора КП «Індустріальний парк «Рогань», президента АТ «Регіональний центр сприяння бізнесу» О.О. Дудки «Практичні кроки підвищення конкурентоздатності регіону: створення наукових парків та розвиток інноваційних кластерів в Харківській області».

У підсумку конференції були розроблені рекомендації: приділяти більше уваги розвитку взаємозв’язків між університетами та бізнесом для підвищення якості підготовки фахівців та пошуку шляхів вирішення реальних проблем бізнесу з використанням потенціалу університетської наукової спільноти; розвивати та зміцнювати міжнародні наукові та освітянські зв’язки з провідними університетами Європи для якнайшвидшої адаптації України в світовий освітній простір; проводити роботу з активізації наукових досліджень студентської молоді, приділяти більше уваги питанням стратегії розвитку менеджмент-бізнес освіти.