shkolakz.ru 1


Сұйылтылған көмірсутекті газдарды

пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік

қауіпсіздік талаптарына

1-қосымша


Кәсіп орын ______________________________________

ГТО № __________________________________________

Мекен жайы, телефоны ____________________________


ГТО техникалық төлқұжат
АГТС сипаттау көрсеткіш тізімі(Типі, көрсеткіш, айналым саны және тағы басқа) мөлшер мазмұны

200_ ж. күй бойынша

саны

құрылыс және

монтаждын енгізу жылы

1

2

3

4

1. ГТО туралы жалпы анықтамасы


1.1. Пайдаланымға енгізу жылы


1.2. ГТО жобасын жасаған жоба кәсіп орны


1.3. Жобаның мінездемесі: типті проектіні байлау (типті жоба номерін көрсету) әлде жекеше проект
1.4. Жаңарған жобаның хабары


1.4.1. Пайдалануға жобаны енгізген жылы


1.4.2. Пайдалану нәтижесі неде (атап өту)


1.4.3. Пайдалану жобасын енгізген жоба кәсіп орны


1.5. ГТО газды төгу - құю принципті сұлбасы:

сорғыш - компрессорлы

сорғыш – буландырғыш

буландырғыш және басқа.


1.6. ГТО біріншы жобасы бойынша жылғы өнімділігі, т


1.7. ГТО пайдалану жобасы бойынша жылғы өнімділігі, т


1.8. Жылғы дерек өнімділігі, т
2. ГТО газды жеткізу амалы2.1. ГТО газдың жіберу мөлшері, т/тәулік,

т /жыл


3. Генералды жоспар және инженерлік коммуникациялар


3.1. Жер саласынын ауқымы, м


3.1.1. Оның ішінде өнімді аймақта, м


3.2. Суқұбыры торы, м


3.3. Канализациялық торы, м


3.4. Жылулық торы м: жылу, ыстық сужабдығы
3.5. Электрлік торы, м


3.6. Кабелді бағыты, импульсті құбыр, БӨА және автоматика, м


3.7. Әлсізтоқты торы, м


3.8. Газқұбыры, м


3.9. Автожолдар және асфальтты жабын, м


3.10. ГТО қоршауы, м


4. Төгу - құю жабдығы


4.1. Автоцистернадан төгуге арналған колонкалардың саны, дана.


4.2. Баллондарға құюға арналған постардын саны, дана.


5. Сұйықталған газды сақтау резервуарларының мінездемесі (тип, сыйымдылығы), дана.


5.1. Сақтау базасынын жалпы аумағы, м


5.2. ГТО газдын қоры, тәулік


5.3. (Жер үсті әлде жер іші) резервуарларының қондырғы амалы


5.4. Резервуарға қойылған типті теңшамалы жабдық


6. Сорғыш - компрессорлы бөлімі


6.1. Жайдың (ішкі) аумағы, м

6.2. Жайдын аумағы, м6.3. Компрессор (типі, маркасы), дана.


6.4. Сорғыш (типі, маркасы), дана.


6.5. Буландырғыш (типі, өнімділігі), дана.


7. Автоматика және блоктау жабдығы


7.1. Технологиялық саймандармен жабдықталған желдеткіш жабдығы бар блок


7.2. Опат желдеткіш қондырғымен газдалған сигнал бергіш блогі бар жабдық


7.3. «А» категориясы өндірістік жайда (жайды атап өту), газдалған сигнал бергіш (тип, марка) бары, дана


8. Электржабдық
8.1. Электрқозғалтқыштың қойылған қуаты, кВт


8.2. Технологиялық жабдықтау электрқозғалтқыштар және оның қойылған қуаты, дана.


8.3. Желдеткіш жабдықтау электрқозғалтқыштар және оның қойылған қуаты, дана.


8.4. Басқа электрқозғалтқыштар, дана.


8.5. Электржетекпен бекітуші арматура, дана.


8.6. Трансформатор подстанциясының типі, онын қуаты, кВт, кернеу, В


8.7. Тоттан электрохимиялық қорғау қондырғы (қондырғынын типын және қорғау объектісін көрсету керек), бары, дана.


9. Жылумен жабдықтау және желдеткіш


9.1. Жылумен жабдықтау көзі


9.2. Жылу тасымалдағыштың түрі және параметрі


9.3. Химиялық су тазартқыш (тип) бар болса


9.4. Ағынды желдеткіш жүйесі (жүйе номері және күтуші жай)


9.5. Сорғыштау желдеткіш жүйесі (жүйе номері, күтуші қондырғы және жайы)


9.6. Сорғыштардың жалпы саны, дана.


10. Сужабдықтау және канал жүргізу


10.1. Сужабдықтау көзі (судын қысымы)
10.2. Өртке қарсы су қорына резервуардың аумағы мен типі, м10.3. Өрт сорғыш (марка және типі), дана.


10.4. Канал жүргізу сорғыш станцияның (типі, өнімділік) бары


10.5. Канал жүргізудің төгілу орны


11. Өртке қарсы құжаттар


11.1. Сорғыш-компрессорлы бөліміндегі бірінші өртке қарсы жабдықтардың тізімі


11.2. Толтыратын бөліміндегі бірінші өртке қарсы жабдықтардын тізімі


11.3. Сақтау базасындағы бірінші өртке қарсы жабдықтардын тізімі
11.4. Автоцистернадан калонкаларға құйылатын өртке қарсы жабдықтар тізімі және газбалонды автокөлікке жанар май кұю тізімі11.5. ГТО аймағына бірінші өртке қарсы жабдықтардың тізімі


11.6. Өрт сигнализация (жай тізімі және сигнализация типі) бары


11.7. Өртке қарсы автоматтық жабдықтардың тізімі (жай тізімі, маркасы және сигнализация типі)


11.8. Резервуарлардың сақтау базасының стационарлық автоматты су салқындату жүйесінін бары


12. Алаңнан әрі коммуникациялар және ғимараттар


13. Ток алушынын қойылған қуаты, кВт


13.1. Электроэнергияның шығыны, тыс. кВт·сағ/жыл
13.2. Ыстық су (температурасын көрсету), кВт·сағ/тәулік


13.3. Бу қысымымен, МПа (кгс/см), т/ч


13.4. Шаруашылық-сусын және өндіріске қажет су (аймақты суару қоса), м/тәулік


13.5. Өртсөндіру үшін су (ішкі және сыртқы), л/с


13.6. Өртқауіпсіздік қорын толтыру үшін су, м/тәулік


13.7. Шаруашылық-тұрмыстық канал жүргізу, м/тәулік


13.8. Өндірістік канал жүргізу, м/тәулік


13.9. Қысымды ауа (қысымын көрсету керек), м/мин

Қосымша. ГТО сұлбасының және оның басты ғимаратының орналасқаны (генплан) масштабы 1:

Ескерту: ГТО сұлбасында бірінші проект бойынша белгілену болады.


«___» ____________ 200 _ ж. Орындаушы:

«___» ____________ 200 _ ж. Тексеруші:


________________________