shkolakz.ru 1
Ф КГМУ 4/3-06/02

ИП №6 УМС при КазГМА


от 14 июня 2007 г.

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Микробиология және иммунология кафедрасы
Тәжірибелік сабақтарға арналған тәжірибелік нұсқауларТақырып: Несеп-жыныс жүйесі ағзаларын микробиологиялық зерттеу. Қалыпты және патологиялық кездегі қынатың микрофлорасы. Қазіргі кездегі клиникалық микробиологияда қолданатын иммунобиологиялық препараттар (емдеу вакцинасы, иммуноглобулиндер, бактериофагтар, сарысулар, антибиотиктер, эубиотиктер, пробиотиктер): жіктелуі, сипаттамасы, көрсеткіштері.


«Клиникалық және санитарлық микробиология» пәні


051102 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы


5 Курс


Құрастырушылар: Филатова Л.Г., Шамбилова Н.А.


Қарағанды 2012ж.

29.06.2012ж. №11 хаттамада

Микробиология және иммунология

кафедра мәжілісінде бекітілді


Кафедра меңгерушісі, доцент ______________Ахметова С.Б.


Тақырып: Несеп-жыныс жүйесі ағзаларын микробиологиялық зерттеу. Қалыпты және патологиялық кездегі қынатың микрофлорасы. Қазіргі кездегі клиникалық микробиологияда қолданатын иммунобиологиялық препараттар (емдеу вакцинасы, иммуноглобулиндер, бактериофагтар, сарысулар, антибиотиктер, эубиотиктер, пробиотиктер): жіктелуі, сипаттамасы, көрсеткіштері.

Мақсаты: Зәр шығару жолдарының инфекциясы дүние жүзіндегі ең көп тараған бактериальді инфекциялы ауру. Ғылыми әдебиттердің мәліметтері бойынша ең жиі кездесетіні асқынбаған ЗЖИ түрлерін (70-95% жағдай) Е. соli, S. saprophiticus тудырады және аурудың 5-20% осы инфекциялармен байланысты. Қазіргі кездегі клиникалық микробиологияда қолданылатын иммунобиологиялық препараттар (емдеу вакцинасы, иммуноглобулиндер, бактериофагтар, сарысулар, антибиотиктер, эубиотиктер, пробиотиктер) диагностика, профилактика және емдеу үшін клиникалық микробиологияның қазіргі кездегі кезеңдерде үлкен мән алып отыр.Сабақтың мақсаты:

Студент білуге тиіс
:


 • Биоматериалды адекватты таңдау үшін патогенезін, ағымын, клиникалық көрінісін;

 • Микроорганизмдердің таза дақылын бөліп алу схемасын (кезеңдерін).

 • Қазіргі кездегі клиникалық микробиологияда қолданылатын иммунобиологиялық препараттардың (емдеу вакцинасы, иммуноглобулиндер, бактериофагтар, сарысулар, антибиотиктер, эубиотиктер, пробиотиктер) жіктелуін, сипатын, көрсеткішін;

 • Бактеремия тудыратын аурулардың патогенезін, клиникалық көрінісін және қанды алу үшін адекватты уақытты таңдау;

Студент
істей алуға тиіс:

 • Зерттелетін материалды алуды, белгілеуді, тасымалдауды жүзеге асыруды;

 • Нативті микроскопияны және серодиагностиканы жүргізу;

 • Биоматериалды элективті ортаға біріншілік егуді жүргізу.

 • Алынған нәтижелерді интерпритациялауды;

 • Қазіргі кездегі иммунобиологиялық препараттар туралы ұсыныстарды;

 • Қазіргі кездегі иммунобиологиялық препараттарды қолдануды негіздеуді;


Тақырыптың негізгі сұрақтары

 1. Зерттелетін материалды тасымалдау және алудың ерекшеліктері (қақырық, плевральді сұйықтық, жұтқыншақтан және мұрыннан алынған кілегей).

 2. Тыныс алу ағзаларының инфекциясын тыдратын қоздырғыштарының этиологиясы.

 3. ШПМ жалпы сипаттамасы (таксономия, морфология, дақылдық қасиеті, патогенді факторлары).

 4. Бактериологиялық зерттеуге схеманы таңдау.

 5. ШПМ индикациялау және идентификациялау әдістері.

 6. Алдын алу және емдеу.

 7. Клиникалық микробиологияда қолданылатын қазіргі кездегі иммунобиологиялық препараттарды (емдеу вакцинасы, иммуноглобулиндер, бактериофагтар, сарысулар, антибиотиктер, эубиотиктер, пробиотиктер) жіктеу.

 8. Клиникалық микробиологияда қолданылатын емдеу вакцинасын және анатоксиндердің сипаты.


 9. ШПМ тудыратын іріңді-қабыну аруруларын емдейтін клиникалық микробиологияда қолданылатын иммуноглобулиндер мен сарысулардың сипаты.

 10. ШПМ тудыратын іріңді-қабыну аруруларын емдейтін клиникалық микробиологияда қолданылатын бактериофагтардың сипаты.

 11. Дисбиотикалық жағдайды коррекциялау кезінде қазіргі кездегі эубиотиктердің, пробиотиктердің, симбиотиктердің сипаты.


«Оқыту және үйрету әдістері: (шағын топтар, дискуссия, жағдайлық есептер, топпен жұмыс істеу, презентациялар, кейс-стади және т.б.): Зерттелетін материалды таңдау, элективті ортаға біріншілік егу. Жағдайлық есептерді шешу.


Әдебиеттер

 1. Азизов И.С. Основы клинической микробиологии - Караганда : Б.и., 2006. - 280 с

 2. Воробьев, В. Н. Царев А.А.. Практикум лабораторных работ с иллюстрированными заданиями по микробиологии, иммунологии и вирусологии: учеб. пособие для студ. мед.вузов. - М.: Мед. информ. агентство, 2008. - 320 с. : ил.

 3. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология : учебник для мед. вузов / А. И. Коротяев, С. А. Бабичев. - 5-е изд.,испр.и доп. - СПб. : СпецЛит, 2012. - 760 с. : ил.

 4. Красноженов Е.П. Микробиологическая диагностика инфекционных заболеваний : Учеб. пос. для ФПК / Красноженов Е.П. ; ред. Бочкарева О.П. - Ростов н/Д:Томск : Феникс:СГМУ, 2006. - 298 с.

 5. Марри, П.Р. Клиническая микробиология : Краткое руководство.Пер.с англ. / Марри, П.Р., Шей И.Р. - М. : Мир, 2006. - 424 с. : ил.

 6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : в 2 т.: учебник / ред.: В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа Т. 1,2 - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010, 2011. - 448 сБақылау (сұрақтар, тест үлгілері, есептер үлгілері және т.б.)

1.Стафилококкты инфекцияға күдіктенгенде зерттелетін материалды қайда егеміз:


А) СТА және ҚА

Б) өт сорпасы

В) Эндо ортасы

Г) сарысулы агар

Д) теллуритті орта

2. Элективті ортаны таңдаңыз:

А) Эндо және Гисса

Б) ЕПА және қанды агар

В) Рапоппорт және глицерин қоспасы

Г) Плоскирев және сілтілі агар

Д) Ру және сарысулы агар

3. Стафилококкалық сепсистің микробиологиялық диагностикасы үшін қолданады:

А) қанның тікелей микроскопиясы

Б) қанды эндо ортасына егу

В) агглютинация реакциясы

Г) иммунофлюоресцентті әдіс

Д) қанды қантты сорпаға егу

4. Дифференциальді-диагностикалық орта:

А) желатинді

Б) қанды агар

В) сарыуызды-тұзды агар

Г) эндо ортасы

Д) сарысулы агар

5. Стафилококкалық инфекцияның арнайы диагностикасы үшін қолданады:

А) бактериофаг

Б) анатоксин

В) антитоксикалық сарысу

Г) антимикробты сарысу

Д) антибиотиктер

6. 79 жастағы еркек жамбас сүйегінің сынуына байланысты төсектік режимде, кездейсоқ дене қызуы 39,60С, қан аралас қақырықты жөтел па йда болды. Пациенттің шағымы қалтырау және кеуде қуысында ауырсыну. Микроскопиялық зерттеуге қақырық алынды. Кандай микроорганизм нақты қоздырғышы бола алады?

А) Legionella pneumophila

Б) Klebsiella pneumoniae

В) Streptococcus pneumoniae

Г) Mycoplasma pneumoniae

Д) Аденовирус 4 типа

7.Эксфоллиатині бар стафилококктар тудырады:

А) скарлатина

В) тамақтан улану

С) энтерит

Д) нәрестенің күлдіреуі

Е) сепсис

8. Қандай микроорганизм жиі грам теріс бактериемияны тудырады:

А) көкіріңді таяқша

Б) бактероидтар

В) менингококктар

Г) ішек таяқшасы

Д) клостридиялар


9.Бактеремияның диагностикасы кезінде қандай әдіс оптимальді болып саналады:

А) Грам бойынша бояу

Б) қанды агарға қайтадан егу

В) центрифугирлеу

Г) сериялы гемокультураны алу

Д) КБР

10. Төменде көрсетілген қай микроорганизмдер ұрықты туу жолы барысында зақымдап, нәрестеде менингитті тудырады:

А) Staphylococcus epidermidis

Б) Staphylococcus aureus

В) Streptococcus pyogenes

Г) Streptococcus agalactiae

Д) Streptococcus pneumoniae

11.Ірің тудыратын кокктарға тән емес қасиет:

А) спора түзуі

Б) талшықтарының болмауы

В) нәзік капсула түзуі

Г) пішіні шар тәрізді

Д) грам оң және грам теріс микроорганизмдердің болуы

12.Стафилококктар жататын тұқымдастық:

А) Bacilliceae

В) Streptococcaceae

C) Micrococcaceae

D) Enterobacteriaceae

Е) Neisseriaceae

13. Staphylococcus туыстастықтың морфологиялық сипаттамасы:

A) Грам оңды кокктар, жүзім дәндері секілді шоғырланып орналасады.

B) Грам теріс кокктар, жүзім дәндері секілді шоғырланып орналасады.

C) Грам оңды бүршіктелген кокктар, жұптасып орналасады.

D) Грам оңды кокктар, тізбектеліп орналасады.

E) Грам теріс кокктар, жұптасып орналасады.


14. Қандай микроорганизм қақырықты пневмонияны тудырады "қарақатты желені" еске түсіреді:

а) Streptococcus pneumoniae

б) Klebsiella pneumoniae

в) Mycoplasma pneumoniae

г) Nеisseria meningitidis

д) Pneumocystis carinii

15. S.aureus қай токсині “күйіп қалған тері” синдромын және нәрестенің күлбіреуін (пузырчатка) тудырады:


А) Энтеротоксин

В) Альфа-гемолизин

С) Эксфолиатин

D) Лейкоцидин

E) Бета-гемолизин

16.Тірі вакцина:


 1. АКДС

 2. БЦЖ

 3. коклюшті

 4. менингококкты

 5. іш сүзектік

17.Вакцинаның иммуногенділігін арттыру үшін енгізеді:

 1. адъювант

 2. антибиотик

 3. бактериофаг

 4. сарысу

 5. пробиотик

18.Ең жақсы иммуногенді қасиеті бар вакцина:

 1. тірі

 2. анатоксин

 3. химиялық

 4. өлі

 5. барлығы

19.Молекулярлы вакцина:

 1. өлі бактерия

 2. протективті антиген қоздырғышы

 3. антидене

 4. барлығы

 5. дұрыс жауап жоқ

20.Вакцина түрі:

 1. тірі

 2. сарысу

 3. аллерген

 4. гаптен

 5. диагностикум


21.Вакцина алынатын штаммдар болуы керек:

 1. ферментативті белсенділік

 2. жоғары иммуногенділік

 3. анаэробты қасиет

 4. жоғары вируленттілік

 5. сенсибилизирленген белсенділік

22.Антитоксикалық иммунды сарысу:

 1. емдік және профилактикалық жағынан

 2. өлі микроб жасушасын иммунизациялау

 3. формалинмен залалсызданған токсин

 4. антимикробты бірлікте өлшенеді

 5. бактериолиз бар

23.Иммуноглобулинді дайындайды:

 1. тек антитоксикалық сарысудан

 2. бактериологиялық антигеннен

 3. нативті антимикробты сарысудан

 4. аллергеннен

 5. тірі вакцинадан

24.Адам қанынан алынған иммуноглобулин:

 1. тырысқақтық

 2. дифтерияға қарсы

 3. сіреспеге қарсы

 4. менингококкты

 5. қызылшалық

25.Екіншілік иммунды жауап мынаған байланысты:


 1. агаммаглобулинемияға

 2. иммунды сарысуды енгізуіліне

 3. иммунологиялық есте сақтауға

 4. иммунологиялық толеранттыққа

 5. комплемент жүйесінің белсенділірілуіне

26.Диагностикалық сарысуды қолданады:

 1. емдік үшін

 2. микроорганизм индикациясы үшін

 3. алдын-алуы үшін

 4. серологиялық реакция үшін

 5. сыртқы ортаға микробтарды шығару үшін

27. Дисбактериоз еміне қолданылатын препараттар:

 1. эубиотиктер

 2. антибиотиктер

 3. сульфаниламидтер

 4. хинолондар

 5. вирусқа қарсы

28.Инфекционды аллергия:

 1. жедел түрдегі гиперсезімталдық

 2. негізінде гуморальдық жауап жатыр

 3. сарысу енгізгенде дамиды

 4. алғашқы антиген енгізгенде дамиды

 5. баяу түрдегі гиперсезімталдық

29.Вакцина мынаны құру үшін қолданылады:

 1. тумыстан болған иммунитетті

 2. енжарлы спецификалық иммунитетті

 3. белсенді спецификалық иммунитетті

 4. енжарлы спецификалық емес иммунитетті

 5. белсенді спецификалық емес иммунитетті

30.Аллерген енгізген жерде байқалады:

 1. инфильтрат

 2. күйік

 3. бөртпе

 4. анафилатоксиндердің жиналуы

 5. некроз