shkolakz.ru 1 2 3

БЕКІТЕМІН

С. Торайғыров атындағы

ПМУ-дың оқу ісі

жөніндегі проректоры

_________Н. Э. Пфейфер

2012 ж.«___» __________


Құрастырушылар: Олжабаев Р. Ө., Искакова Д. А., Касенов А. Ж., Мусина Ж. К.


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


Мамандыққа кіріспе

пәнінен 5В071200 - Машинажасау және 5В073200 – Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандықтарының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар


Кафедра мәжілісінде бекітілді 2012 ж. «08» 05_№_9_ хаттама­­­

Кафедра меңгерушісі ___________ Ж. М. Ықсан


Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған 2012 ж. «_25» _05 №_10 хаттама


ОӘК төрайымы_______________ Ж. Е. Ахметов

КЕЛІСІЛДІ


ММжКФ деканы ____________ Т. Т. Тоқтағанов 2012 ж. «_25»_05__


Аудармаға жауапты ____________ Д. А. Искакова


Нормабақылаушы

БСМмБжСЖБ _____________ Г. С. Баяхметова 2012 ж. «___»_______


МАҚҰЛДАНДЫ

О


ӘБ бастығы _________ А. А. Варакута 2012 ж. «___»__________

1.1-кесте

Білдектер тобы

Топ шарт-белгісі

Шартбелгі түр0

1

2

3


4

5

6

7

8

9

Резервті

0

Жону

1

Автоматтар мен жартылай автоматтар

Револьверлі

Бұрғылау-кесіп алу

Карусельді

Жону және маңдайлы

Көп кескішті

Мамандандырылған

Әртүрлі жону

Маман-данды-рылған

Бір айналдырықты

Көп айналдырықты

Бұрғылау мен кеулей жону


2
Тік-бұрғылау

Жартылай автоматтар

Координатты-есептеуіш

Радиалды-бұру

Көлденең-кеулей жону

Алмас-кеулей жонулы

Көлденең-бұрғылау

Әртүрлі бұрғылау

Бір айналдырықты

Көп айналдырықты

Ажарлау мен бабына жеткізу

3Дөңгелек ажарлау

Ішкі ажарлау

Тартулы ажарлау

Мамандандырыл-ған ажарлауҚайраулы

Тегіс-ажарлауыш

Ысқалуыш пен жылтырату

Әртүрлі, қажақпен жұмыс істейтін абразивом

Электрфизикалық және электрохимиялық

4НұрсәулеліЭлектрхимиялық

Электрэрро-зиялық, ультрадыбыстықобылауыш

Тісті және бұранда өңдейтін

5

Бұранда кесетін

Цилиндрлік доңғалақтар үшін тіс сүргілеуіш

Конустық доңғалақтар үшін тіс сүргілеуіш

Тіс жонғылауыш

Бұрамдықты жұптарды кесу үшін

Тістер бүйірлерін өңдеу үшін

Бұранда жонғылауыш

Тіс тақа өңдейтін және тексеретін

Тісті және бұранда ажарлауыш

Әртүрлі тісті және бұранда өңдейтін

Жонғылау

6Тік консольды

Үздіксз әсерліКөшіргіш және нақыштауыш

Тік консольсыз


Бойлай

Консольды ке әмбебап

Көлденең когсольды

Әртүрлі жонғылау

Сүргілеу, қа-шауыш және тартажонулық

7Бойлай

Қиылысқан-сүргілеуіш

Қашауыш

Тартажону-көлденеңТартажону-тікәртүрлі сүргілеу

біртіреуішті

екітіреуішті

Тілікті

8Тілікті, жұмыс істейтін

Дұрыс-кесу

Аралар

Кескішпен

Қажақты шеңбермен

Тегіс дискімен

Таспалы


Дискілі

Пышақты

әртүрлі

9Үгінділі

Ара бедерлеуіш

Дұрыс және центрсіз-сыдыру

Теңгеруші

Бұрғылар мен ажарлау шеңберлерін сынау үшін

Бөлу машиналары