shkolakz.ru 1 2 ... 5 6

Класстарға біріккен тауарлар мен қызметтердің тізбесі


21 класс

ҮЙ НЕМЕСЕ АСХАНА АСПАП ЖӘНЕ ЫДЫС;

ТАРАҚТАР МЕН ГУБКАЛАР;

ЩЕТКАЛАР (ЖАҚҚЫШТАРДАН БАСҚА);

ЩЕТКА БҰЙЫМДАРЫНА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР;

ТАЗАЛАУ МЕН ЖИНАУҒА БЕЙІМДЕЛУ;

МЕТАЛЛ МОЧАЛКАЛАРЫ;

ӨҢДЕЛМЕГЕН НЕМЕСЕ ЖЕКЕ ӨҢДЕЛГЕН ШЫНЫ (ҚҰРЫЛЫС ШЫНЫДАН БАСҚАЛАР);

БАСҚА КЛАСҚА ЖАТПАЙТЫН ШЫНЫДАН, ФАРФОРДАН ЖӘНЕ ФАЯНСТАН БҰЙЫМДАР.


Абразивті асүй жастықшалары

210259

Подушечки абразивные кухонные

E - Abrasive pads for kitchen purposes

F - Tampons abrasifs pour la cuisine

Айналып тұратын жайпақ табақтар (асүй бұйымдары)

210324

Подносы вращающиеся [кухонные принадлежности]

E - Lazy susans

F - Carrousels [articles de cuisine]

Араластырғыш қасықтар (асүй бұйымы)

210326

Ложки для перемешивания [кухонная утварь]

E - Mixing spoons [kitchen utensils]

F - Cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]

Ас үй бұйымдары

210273

Утварь кухонная

E - Kitchen utensils

F - Cuisine (ustensiles de -)

F - Ustensiles de cuisine

Аспаздық формалар

210103, 210142


Формы кулинарные

E - Cake molds [moulds]

E - Cookery molds [moulds]

F - Cuisine (moules de -)

F - Gâteaux (moules à -)

F - Moules de cuisine

Асүй ыдыстары

210272

Емкости кухонные

E - Kitchen containers

F - Cuisine (récipients pour la -)

Асүй ыдыстарын тазалуға арналған металл жөкелер

210066

Мочалки металлические для чистки кухонной посуды

E - Saucepan scourers of metal

F - Récurer (tampons à -) métalliques

Асүй ыдысының жиынтығы

210026

Наборы кухонной посуды

E - Cooking pot sets

F - Batteries de cuisine *

F - Cuisine (batteries de -) *

Асхана ыдысы (пышақ, шанышқы, қасықтардан басқа)

210227

Посуда столовая [за исключением ножей, вилок и ложек]

E - Tableware, other than knives, forks and spoons

F - Vaisselle

Аттарды тазалуға арналған щеткалар

210073

Щетки для чистки лошадей

E - Horse brushes

F - Chevaux (brosses pour -)

Ауыз қуысын шаюға арналған құралдар

210262

Устройства для орошения ротовой полости

E - Water apparatus for cleaning teeth and gums

F - Douches buccales


Аэрозольді құралдар (медициналықтан басқа)

210233

Устройства аэрозольные [за исключением медицинских]

E - Aerosol dispensers, not for medical purposes

F - Aérosols (appareils destinés à la projection d'-) non à usage médical

Аяқ киім тазалағыш құралдар

210264

Устройства для чистки обуви

E - Wax-polishing appliances, non-electric, for shoes

F - Chaussures (cireuses pour -) non électriques

F - Cireuses pour chaussures non électriques

Аяқ киім щеткаларі

210071

Щетки обувные

E - Brushes for footwear

E - Footwear (brushes for -)

E - Shoe brushes

F - Chaussures (brosses à -)

Аяқ киім, саусақты қолғапты түймелеуге арналған ілгектер

210223

Крючки для застегивания обуви, перчаток

E - Buttonhooks

F - Boutons (tire- -)

F - Tire-boutons

Аяқ киімге арналған рожоктра

210213

Рожки для обуви

E - Shoe horns

F - Chausse-pieds

F - Chaussures (cornes à -)

F - Cornes à chaussures

F - Pieds (chausse- -)

F - Souliers (cornes à -)

Аяқ киімді керуге арналған қалып

210120

Колодки для растяжки обуви

E - Boot trees [stretchers]


E - Shoe trees [stretchers]

F - Chaussures (formes [embauchoirs, tendeurs] pour -)

F - Embauchoirs [formes] pour chaussures

F - Formes [embauchoirs] pour chaussures

F - Souliers (formes [embauchoirs] pour -)


Балаларды тамақтандыруға арналған емізігі бар бөтелкелерді жылытқыш

210239

Подогреватели бутылок с сосками для детского питания

E - Feeding bottles (heaters for -), non-electric

E - Heaters for feeding bottles, non-electric

F - Biberons (chauffe- -) non électriques

F - Chauffe-biberons non électriques

Балапан басып шығаратын тауықтың (жасанды) астына салатын жұмыртқалар

210164

Яйца подкладные для несушек [искусственные]

E - Nest eggs, artificial

F - Nichets

Балшықтан жасалған бақыраш

210181

Котелки глиняные

E - Saucepans (earthenware -)

F - Poêlons

Бау-бақша жұмысына арналған саусақты қолғап

210321

Перчатки для садово-огородных работ

E - Gardening gloves

E - Gloves (gardening -)

F - Gants de jardinage

F - Jardinage (gants de -)

Бисквиттерді турауға арналған пышақтар (асүй бұйымдары)

210316

Ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]

E - Cookie [biscuit] cutters

F - Emporte-pièces [articles de cuisine]


Бір реттік тарелкалар

210333

Тарелки одноразовые

E - Disposable table plates

E - Table plates (disposable -)

F - Assiettes jetables

Бокалдар

210232

Бокалы

E - Goblets

E - Mugs

F - Gobelets

Бонбоньеркалар (конфет салуға арналған аса әдемі сауыт)

210244

Бонбоньерки

E - Boxes for sweetmeats

E - Candy boxes

F - Bonbonnières

Боялған шыныдан жасалған ыдыс

210230

Посуда из окрашенного стекла

E - Glassware (painted -)

F - Verre peint

Бөлме аквариумдары

210336

Аквариумы комнатные

E - Aquaria (indoor -)

E - Indoor aquaria

E - Tanks [indoor aquaria]

F - Aquariums d'appartement

Бөлме аквариумдарына арналған қақпақтар

210337

Крышки для комнатных аквариумов

E - Aquarium hoods

F - Aquariums d'appartement (couvercles pour -)

F - Couvercles pour aquariums d'appartement

Бөлме террариумдары (виварийлер)

210338

Террариумы комнатные [виварии]

E - Indoor terrariums [vivariums]

E - Terrariums (indoor -) [vivariums]

F - Terrariums d'appartement [vivariums]


Бөлмеде өсімдіктер өсіруге арналған террариумдар

210305

Террариумы для выращивания растений в комнатных условиях

E - Indoor terrariums [plant cultivation]

E - Terrariums (indoor -) [plant cultivation]

F - Terrariums d'appartement [culture des plantes]

Бөтелкелерді ашуға арналған құрал

210048

Приспособления для открывания бутылок

E - Bottle openers

F - Bouteilles (ouvre- -)

F - Ouvre-bouteilles

Бутерброд салғыштар

210325

Бутербродницы

E - Lunch boxes

F - Boîtes à casse-croûte

Бұлғағыштар

210238

Сбивалки

E - Beaters, non-electric

F - Batteurs non électriques

Бұрыш сауыты

210185

Перечницы

E - Pepper pots

F - Poivriers

Вазалар

210190

Вазы

E - Vases

F - Vases

Вантуздар

210329

Вантузы

E - Plungers for clearing blocked drains

F - Débouchoirs à ventouse

Вафель қалыбтары


210309

Вафельницы

E - Waffle irons, non-electric

F - Bricelets (fers à -) non électriques

F - Fers à bricelets non électriques

F - Gaufriers non électriques

Газдалған суға арналған сифондар

210118

Сифоны для газированной воды

E - Siphons for carbonated water

F - Eaux gazeuses (siphons pour -)

F - Siphons pour eaux gazeuses

Галстук формасын сақтап тұруға арналған құрал

210094

Приспособления для сохранения формы галстуков

E - Tie presses

F - Cravates (dispositifs pour maintenir en forme les -)

Графин (жіңішке мойынды үлкен шөлмек)

210063

Графины

E - Decanters

F - Carafes

Графин демеуіштері (қағаз және асханалықтан басқа)

210258

Подставки для графинов [за исключением бумажных и столовых]

E - Coasters, not of paper and other than table linen

F - Carafes (dessous de -) non en papier et autres que linge de table

F - Dessous de carafes, non en papier et autres que linge de table

Графиндер (уксусқа, майларға арналған)

210057

Графинчики [для уксуса, масла]

E - Cruets

F - Burettes

Гримді кетіруге арналған жабдықтар (электрлік емес)


210109

Принадлежности для снятия грима [неэлектрические]

E - Make-up (appliances for removing -), non-electric

F - Démaquillage (appareils pour le -) non électriques

Губкаларды ұстағыш

210124

Держатели для губок

E - Sponge holders

F - Porte-éponges

F - Éponges (porte- -)

Гүл композицияларында гүлдер мен өсімдіктерді ұстағыштар

210132

Держатели для цветов и растений в цветочных композициях

E - Holders for flowers and plants [flower arranging]

F - Fleurs (supports pour -) [arrangements floraux]

F - Plantes (supports pour -) [arrangements floraux]

Гүлдер мен өсімдіктерге арналған сепкіштер

210206

Опрыскиватели для цветов и растений

E - Sprinklers for watering flowers and plants

E - Syringes for watering flowers and plants

F - Arrosage des fleurs et des plantes (seringues pour l'-)

F - Seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes

Гүлдерге арналған қыш құмыралар

210133

Горшки для цветов

E - Flower pots

E - Pots (flower -)

F - Fleurs (pots à -)

F - Pots à fleurs

Дәмдеуіштерге арналған құралдар

210122

Приборы для специй

E - Spice sets

F - Épices (services à -)

Дәретзана қағазының орамасын ұстағыш

210335

Держатели рулона туалетной бумаги

E - Holders (toilet paper -)

E - Toilet paper holders

F - Papier hygiénique (porte-rouleaux pour -)

F - Porte-rouleaux pour papier hygiénique


следующая страница >>