shkolakz.ru   1 ... 2 3 4


Тізімдік сан (Ст) формула бойынша белгіленеді:

Ст = Ск х Кн


Қызметтік үй-жайларды тазалаушы:

Ғимараттың көрсетілген алаңына байланысты, 11 және 12-кестелер бойынша сандық мәндерін қойып, қызметтік үй-жайлардағы тазалаушылардың нормативтік келу санын белгілейміз.

Ск = + + + + + + = 6,28 адам


Тізімдік сан: Ст = 6,28 х 1,1 = 6,91 ≈ 7 адам

Ауланы тазалаушы (аула сыпырушы):

Ғимараттың айналасындағы аула алаңы -7554м2

Салқын мезгілде 1 адамның қызмет көрсету нормасы (жылына қатты жауын-шашынды күндер саны - 55 және жолаушылар қозғалысының қарқындылығы бойынша 100 ад./сағ. дейін) 2460м2 құрайды.

Жылы кезеңдегі 1 адамның қызмет көрсету нормасы (жылына сұйық жауын-шашынды күндер саны - 50 және жолаушылар қозғалысының қарқындылығы бойынша 100 ад./сағ. дейін) 4170м2 құрайды.

Есептік саны 7554 : 2460 = 3,07 құрайды

Есептік саны 7554 : 4170 = 1,81 құрайды

Жиынтығы: 3,07 + 1,81 = 4,88

Тізімдік саны:

Ст = 4,88 х 1,1 = 5,36 ≈ 5 адам


Гардеробшылар санын есептеу үлгісі:

1-кесте бойынша гардеробтағы (850) орындар санына орай, гардеробшылардың ауысымда нормативтік келу санын белгілейміз (Ск). Осы ғимарат үшін ол 2,44 адамды құрайды. Гардеробшылардың тізімдік саны:


Ст = 2,44 х 1,1 = 2,68 ≈ 3 адам


Рұқсаттама бюросы қызметкерлерінің санын есептеу үлгісі:


р/с
Орындалатын операциялар түрі

Өлшем бірлігі

Өлшем бірлігіне шаққандағы уақыт нормасы, сағат

Жыл ішіндегі жұмыс көлемі, сағат

1

Бір реттік рұқсат қағазын толтыру және беру

Бір бланк

0,05

2000
Жиынтығы2000

Рұқсаттама бюросы кезекшілері санының нормативі мына формула бойынша белгіленеді:

Нс =

мұндағы: Т – жыл ішіндегі нормалар деректері бойынша есептелген нормаланған жұмыстардың жиынтық еңбек сыйымдылығы, сағ (үлгі ретінде – 2000 с);

К1 - жұмысқа шықпау коэффициенті - 1,1

Ф - жыл ішінде бір қызметкердің жұмыс уақытының пайдалы қоры, сағ (үлгі ретінде 1984 с қабылданды).

С = (2000 х 1,1)/1984 = 1,1


Лифтёрлер:


Ғимараттағы посттардың санына байланысты 1 (бір) адамға тең ауысымдағы келу санының нормативін белгілейміз. 3 ауысымдағы жұмыстағы лифтёрлердің тізімдік саны мынаған тең:

Ст = 1 х 3 х 1,1 = 3,3

Инженерлік жабдықтарға күтім жасайтын және жөндейтін жұмысшылардың нормативтік санын есептеу үлгісі


Бастапқы деректер:

Ғимараттың жалпы алаңы - 3000 м2

Жұмысқа шықпау коэффициенті - 1,1


р/сКәсіптердің атауы

Сан нормативі

1.

Слесарь - сантехник

0,2х3,0=0,6

2.

Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету бойынша электромонтер

0,37х3,0=1,11

3.

БӨАжА слесарі

0,18х3,0=0,54

4.

Электрлі газбен пісіруші

0,01х3,0=0,03

5.

Слесарь – жөндеуші

0,01х3,0=0,03
Жиынтығы:

2,31

Тізімдік саны Ст = 2,31х1,1= 2,5 ≈ 3 адам


Ғимараттардың құрылымдық элементтерін жөндеумен айналысатын жұмысшылардың нормативтік санын есептеу үлгісі


Бастапқы деректер:

Рубероидтан жасалған төбе жабынының алаңы - 500 м2

Ғимараттың жалпы алаңы - 3000 м2

Жиһаз бірлігінің саны - 800

Техникалық қабаттардың, жертөлелердің жалпы алаңы - 750 м2


р/сКәсіптердің атауы

Сандық норматив

1.

Орама төбе жабындарын және дара материалдардан жасалған төбе жабындарын жабушы

0,07х0,5=0,035

2.

Сырлаушы

0,01х3,0=0,03

3.

Ағаш шебері

0,02х3,0=0,06

4.

Әйнекші

0,01х3,0=0,03

5.

Сылақшы

0,01х3,0=0,03

6.

Аға ұстасы

0,08х8=0,64

7.

Көмекші жұмысшы

0,03х0,75=0,02

8.

Жиынтығы:

0,85

Тізімдік санын мыналар құрайды: Ст = 0,85х1,1= 1,0 адам


Желдеткіш жабдықтарына күтім жасайтын және жөндейтін жұмысшылардың нормативтік санын есептеу үлгісі


Жұмыс уақытының жылдық қоры– (үлгі ретінде 1984 с қабылданды)

Жұмысқа шықпау коэффициенті - 1,1

Лифтілер шахтасы:

ауаны баптайтын үш желдеткіш – ВF1, ось типті,

өнімділігі W = 50 000 м3/сағ -0,006 адам

ауаны баптайтын екі желдеткіш – ВF2, ось типті

өнімділігі W = 33 000 м3/сағ -0,005 адам

ауаны баптайтын екі желдеткіш – ВF3, ось типті

өнімділігі W = 16 500 м3/сағ -0,003 адам

Баспалдақ жақтаулары:

ауаны баптайтын екі желдеткіш – ВF4, ось типті

өнімділігі W = 44 000 м3/сағ -0,0064 адам

ауаны баптайтын төрт желдеткіш – ВF5, ось типті

өнімділігі W = 13 000 м3/сағ -0,003 адам

өнімділігі автономды болатын бес ауа баптағыш

ауа бойынша, текше. м/с 3000-ға дейін -0,030 адам

өнімділігі орталықтан болатын бір ауа баптағыш

ауа бойынша, 40 мың. текше м/с -0,162 адам

Матадан жасалған бес сүзгі

1500 текше м/с -0,003 адам

калориферлер, қыздырылатын жері 100 шаршы.м. -0,001 адам

диаметрі 300 мм ауа өткізгіштің 200 м ұзындығына

фасонды бөліктері бар дөңгелек ауа құбыры 0,003 адам

Жиынтығы: 0,006х3 + 0,005х2+ 0,003х2 + 0,006х2+0,003х4 + 0,030х5 + 0,162х1 + 0,003х5 + 100х0,001 + 200 х 0,003 = 1,085

Тізімдік санын мыналар құрайды: Ст = 1,085 х 1,1 ≈1,2 адам


Байланыс жұйелерінің пайдаланумен айналысатын жұмысшылардың

санын есептеу үлгісі


Бастапқы деректер:

Жұмыс уақытының жылдық қоры - (үлгі ретінде 1984 с қабылданды)

Жоспарланып отырған шықпаулар коэффициенті - 1,1.


Жабдықтардың атауы

дана

Жұмысшылар санының нормативі, адам

Радио- және радио-реттегіш байланыс аппаратурасы

2

0,254

Электрмен қоректендіру қондырғысы

3

0,277

Диспетчерлік байланыс аппаратурасы

1


0,460

Дыбысты байланыс аппаратурасы

1

0,602

Автоматика және сигнал беру аппаратурасы

1

0,164

Өндірістік байланыс аппаратурасы

1

0,20

Телевизиялық өнеркәсіптік қондырғылар

1

0,730

Жиынтығы: 2х0,254 + 3х0,277 + 1х0,460 + 1х0,602 + 1х0,164 + 1х0,20 +1х0,730 = 3, 49 адам

Ст = 3,495 х 1,1 = 3,8 ≈ 4 адам


Жүк тиеу-түсіру жұмыстарымен айналысатын жұмысшылардың

санын есептеу үлгісі


Бастапқы деректер:

Жұмыс уақытының жылдық қоры - (үлгі ретінде 1984 с қабылданды)

Жоспарланып отырған шықпаулар коэффициенті - 1,1.


р/с №

Жұмыстардың құрамы

Тиеу-түсіру жұмыстарының жылдық көлемі

1 тонна жүкке шаққандағы уақыт нормасы, ад/сағ

Жылдық нормативтік еңбек сыйымды

лығы,

ад/сағ

1

Қаптағы жүкті автокөлікке тиеу (30 кг дейін)

287,5

0,38


109,25

2

Байламдар мен жәшіктерге (30 кг дейін) жүк салу (30 кг дейін)

315

0,41

129,15

3

Жиһазды (үстелдер, орындықтар) автокөлікке тиеу


150

0,38

57,0

4

Терезе мен айна шынысы, шыны және эмаль ыдыс, шыны мен фарфордан жасалған бұйымдар

100

0,43

43,0

5

Бумадағы паркетті түсіру

50

0,43

21,5

6Қаптағы жүкті автокөлікке тиеу (30 кг дейін)305

0,38

115,9

7

Қаптағы жүкті автокөлікке тиеу (20 кг дейін)


285

0,41

285,41

8

Жинақтағы металдан және шыныдан жасалған ыдысты тараға салып, автокөлікке тиеу

2250,82

184,5


Жиынтығы:
945,71

Жыл ішінде жүк тиеу-түсіру жұмыстарының көлемін орындау үшін қажетті жұмысшылардың тізімдік саны мынаны құрайды: (945,71/1984)х1,1=0,52 ≈ 0,5 адам


Әкімшілік және қоғамдық ғимараттарға қызмет көрсетумен айналысатын

қызметкерлер санының салааралық үлгі нормативтерінің

6-қосымшасы


Қолданылған әдебиеттер


Жинақты жасағанда мынадай нормативтік материалдар пайдаланылған:

Хронометражды байқаулар деректері.

Техникалық есептемелер.

Су құбыры – кәріз шаруашылығы басшылары, мамандары, қызметшілері мен жұмысшылары санының нормативтері (Алматы қаласы, 1997 жылғы).

Қоғамдық ғимараттарға (басқарма ғимараттары мен конструкторлық және жобалау ұйымдары) қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар санының нормативтері (Мәскеу қаласы, Орталық еңбекті нормалау бюросы (бұдан әрі – ОЕНБ), 1988 жылғы).

Спорт құрылыстарының техникалық күтімімен айналысатын қызметкерлер санының нормативтері (Мәскеу қаласы, ОЕНБ, Экономика, 1986 жылғы).


Сауықтыру кешендері қызметкерлері санының нормативтері (Мәскеу қаласы, Экономика, 1990 жылғы).

Әкімшілік, оқу және қоғамдық ғимараттарға қызмет көрсетудің еңбек нормалары (Минск қаласы, Беларус Республикасы, Еңбек және халақты әлеуметттік министрлігінің Ғылыми-зерттеу институты, 2003 жылғы).

Тұрғын үй, су құбыры-кәріз және энергетика шаруашылығы қызметкерлерінің еңбегін нормалау және еңбегіне ақы төлеу жөніндегі ұсыным (Мәскеу қаласы, 1993 жылғы).

Мәдени–тұрмыстық мақсаттағы объектілер мен қоғамдық ғимараттарда қызмет көрсетумен және оларды жөндеумен айналысатын қызметкердің еңбегін нормалау жөніндегі ұсыным (Мәскеу қаласы, 2005 жылғы).

Автокөлік кәсіпорындарындағы қосымша жұмыстармен айналысатын жұмысшылар санының салааралық нормативтері (Мәскеу қаласы, 2006 жылғы).

Энергетикалық шаруашылығы қызметкерлерінің еңбегін нормалау жөніндегі ұсыным. (Мәскеу қаласы, 1999 жылғы).

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың қосымша жұмыстарындағы еңбек нормалары. (Мәскеу қаласы, 2006 жылғы).
<< предыдущая страница