shkolakz.ru   1 ... 12 13 14 15

Конвейерлердің жұмыстық шарттарын жіктеу


Конвейердің жұмысына әсер ететін факторларЖұмыс шарты

жеңіл

орташа

ауыр

1

2

3

4

Ауаның температурасы, °С

–5+25

–20-дан+30д-н

45-тен +45 д-н

Ауаның шартты ылғалдылығы, %

70 дейін

90 дейін

100 дейін

Шаңның болуы

жоқ

Аздаған

Көп

Атмосфералық жауын-шашынның әсері

жоқ

жоқ

Мүмкін

Тиеу шарты(жүк пен таспаның жылдамдық мәні және бағыты)


Сәйкес келеді

жақын

Өте әртүрлі

Тиеу биіктігі, мм

200-300

800 дейін

800 жоғары

Материал кесектерінің өлшемдері, мм

0-80

0-150

0-400

Материалдың температурасы, °С

+5-тен+25д-н

+60 дейін

+100-ден - 20

Материалдың абразивтік қасиеті

Абразивтік емес

Абразивтік

Жоғары абразивтік

Қызмет көрсету шарты

Жақсы

Жақсы

Күрделі


800. Таспа, құлайтын кесектердің соққысында болатын тиейтін жерлерде роликтері резіңкеленген амортизациялы роликтік тірегіштер орнатылады. Роликтік тірегіштер арасындағы ара қашықтық 250-300 мм артық болмайды.

801. Роликтерді қозғалыс үстінде тазалауға және жөндеуге рұқсат етілмейді.


802. Конвейерді жөндеу үшін тоқтату материал берілу тоқтатылып, таспадан жүктеме алынған соң жүргізіледі.

803. Конвейерді апаттық және қысқа мерзімдік тоқтатуларды таспада материал болған кезде жүргізуге рұқсат беріледі.

804. Конвейерде таспаның түсіп кетуін көрсететін дабылдағыштар, ал тиеу құрылғыларында – ағызымдағы материалдың деңгейін көрсететін дабылдағыштар орнатылады.

805. Конвейердің түскен таспасын жөндеу үшін сүйменшелер, металдық немесе ағаш тіректер орнатып, сондай-ақ тарту барабанын қисайтуға рұқсат етілмейді.

806. Орталықтандыратын роликтік тіректерін, сол сияқты жетектік және тарту барабандағыларды, 8-10 тұрақты роликтерінен кейін орнатады.

807. Конвейер онымен байланысқа жабдықпен автоматты түрде блокталған болады.

808. Көлбеу таспалы конвейерлер автоматты тежегіш құрылғылармен жабдықталады.

809. Ауыр жүктемелі көлбеу үлкен ұзындықтағы конвейерлерде тежегіш құрылғы редуктордың жылдам жүрісті білігіне орнатылады.

810. Ұзын емес және аз жүктемелі көлбеу конвейерлерді таспалы тоқтатқыштармен жабдықтауға рұқсат етіледі.

811. Ролик ортасының конвейердің ұзын осінен ығысуы 5 мм - ден артық болмайды.

812. Таспаның жылдамдығы 3,15 м/с-ке дейін болған кездегі роликтердің тербелуі роликтің 0,015 сыртқы диаметрінен артық болмайды. Жылдамдық 3,15 м/с үлкен болған кезде тербелу мәні техникалық регламентпен регламенттеледі.

813. Түсіру арбашалардың рельстік жолдарының түзу сызықтықтан ауытқуы 1 м рельстік жолға 2 мм-ден және конвейердің толық ұзындығына 15 мм-ден артық болмайды.

814. Түсіру және тарту арбашалары рельстік жолдарының ауытқуы жол ені бойынша 2 мм-ден артық болмайды.

815. Рельстердің жұмыстық беттерінің түйіскен жерлеріндегі кертпештер 0,3 мм-ден және саңылаулары 3 мм-ден артық болмайды.

816. Керу станциясы жолының симметриялық осі конвейердің негізгі осімен сәйкес келеді.


817. Жетектік барабанның ені таспа енінен үлкен болады:

1) 100 мм-ге – ені 650 мм-ге дейінгі таспа үшін;

2) 150 мм-ге – ені 800-1000 мм-ге дейінгі таспа үшін;

3) 200 мм-ге – ені 1200-2000 мм-ге дейінгі таспа үшін.

818. Ұзындығы 50 м артық тұрақты конвейерлердің, ұзындығы 30 м артық жылжымалы реверсивтіктердің жетектік барабандарын (резіңке, ағаш немесе материалмен, шегеннің барабанға сенімді бекітілуін қамтамасыз ететін әдіспен) шегенделеді.

819. Жетектік барабанның диаметрі кестеде көрсетілгеннен кіші болмайды.


Маталардың әртүрлі түрлерінен жасалғантаспалар үшін барабанның ең кіші диаметрі (мм)


Аралық қабаттың саны

Б-820,

БКНЛ-65

ЛХ-120

ТА-100,

ТА-150,

ТВ-80

К-10-2-3Т,

А-10-2-3Т

ТК-300,

ТА-300,

ТК-400

1

2

3

4

5

6

3

375

450

540

5701

2

3

4

5

6

4

500


600

720

760

800

5

625

750

900

950

1000

6

750

900

1080

1140

1200

7

875

1050

1260

1330

1400

8

1000

1200

1440

1520

1600

9

1125

1350

1620

1710

1800

10

1250

1500

1800

1900

2000


820. Қисаятын барабанның диаметрі 0,6 болады, ал керу барабанының диаметрі жетектің диаметрінің 0,8-не тең болады.

821. Таспаның ең үлкен иілуінің стреласының жұмыстық тармақтағы роликтер осі арасындағы ара қашықтыққа қатынасы керу құрылғысының кез келген конструкциясында 0,025-тен кіші болады.


822. Барабандар тұтас немесе ұяшықтары 25 мм-ден үлкен емес торлық қоршаумен қоршалады.

823. Жылжымалы конвейерлердің дөңгелектік парларының адымы 3 м артық болмайды.

824. Конвейердің жылжу механизмі тежегіш құрылғымен қамтамасыз етілген болады.

825. Механикалық тежеусіз еркін жүріс ұзындығы бос конвейер үшін 0,6 м-ден артық емес және жүгі бар конвейерлер үшін 0,45 м болады.

826. Конвейер таспасы жылдамдығын өзгерту технологиялық регламентке сәйкес жүргізіледі.

827. Таспа қозғалысының жылдамдығы кестеде көрсетілген мәндерден артпайды.


Таспа қозғалысының максималдық рұқсаттама берілетін жылдамдығы (м/с)


Тасымалданатын материал

Таспаның ені, мм

400

дейін

500

650

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Абразивтік және шаңданбайтын (ылғалды концентрат)

2,0

3,0

3,5

4,0

4,0


4,5

Аз абразивті (көмір, ұсақ қиыршық тас, кендік концентрат және с.с.)

1,5

1,75

2,0

2,25

3,0

3,5

3,5

4,0

Абразивтік (ұсақ тас, ұсақ кен, қож және с.с.)

1,25

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

Өте абразивті және ірі (кокс, сұрыпталатын агломерат және с.с.)

1,25

1,5

1,6

1,75

2,0

2,0

2,0

2,5

Ірі кесекті (кен, тас және с.с.)

1,75

2,0

2,0

2,5

2,5

3,0

Ескертпе. Жетілдірілген тиеу, түсіру және жалғау тораптары бар жаңадан жобаланатын конвейерлер үшін тасымалдау жылдамдығын үлкен мәндерде алуға болады.

828. Түсіретін құрылғысы бар конвейерлер таспасының жылдамдығы келесілерден артпайды:


1) түсіру арбашасы барлардікі - 2 м/с;

2) соқа тәрізді лақтырғышы бар үшін - 1,6 м/с.

829. Конвейерді монтаждау және жөндеу кезінде келесілерге тыйым салынады:

1) осы шарттар үшін тағайындалмаған конвейерлік таспаларды орнатуға;

2) олардың қаркастылығын қамтамасыз ету қажеттілігімен талап етілген жағдайлардан басқа кездерде беріктік қоры үлкен конвейерлік таспаларды қолдануға;

830. Таспаны сақтау ҚНжЕ 20-85. Резіңкелі маталы конвейерлік таспалар. Техникалық шарттарға сәйкес жүргізіледі.

831. Қызмет көрсетушілер таспалы конвейерлердің технологиялық регламентке сәйкес болуы мүмкін ақауларын, олардың туу себептерін біледі және оларды жөндеу әдістерін біледі.


Қолданылған қысқартулар


БӨАжА – бақылау - өлшеу аспаптары;

ШРҚ – шекті – рұқсат қосылымы;

ТТС – тез тұтанатын сұйықтық;

ҚНжЕ – құрылыс нормалары және ережелері;

ЭМЖ – электромагнитті жиек;

КҰУ – конусты ұсақтау уатқышы;

ҮҰУ – үлкен ұсақтау уатқышы;

ОҰУ – орташа ұсақтау уатқышы;

КҰУ – кіші ұсақтау уатқышы.

_______________________

<< предыдущая страница