shkolakz.ru 1
Ашық тендер тәсілімен электрондық документ айналымы жүйесінің


сатып алу өткiзу туралы хабарландыру


«Қазгеология» АҚ, заңды мекенжайы (нақты мекенжайы): ҚР, 010000, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 12/1, электрондық документ айналымы жүйесінің сатып алу жөнінде ашық тендер өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

Тауардың толық тізімі, оның көлемі, орыны және жабдықтау мерзiмдерi, құны және егжей-тегжейлі ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттамалар пакетінің көшірмесін 24 тамыз 2012 жылы сағат 15.00-ге дейін (Астана уақыты) келесі мекенжай бойынша: ҚР, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 12/1, 2 қабат, 221 каб. сағат 9.00 – 18.30 дейін (түскі үзіліс 13.00 – 14.30-ге дейін) немесе www.sk.kz және www.kazgeology.kz. электронды мекен жайларында бойынша алуға болады.

Тендерлік құжаттама тегін беріледі.

Тендерге қатысуға өтінімдер салынған хатқалталар, әлеуетті өнім берушілер «Қазгеология» АҚ-ның төмендегі мекенжайға тапсырылады (жіберіледі): Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 12/1, 2 қабат, 221 кабинет.

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімдер берудің соңғы мерзімі 27 тамыз 2012 жылы сағат 13.00-ге дейін (Астана уақыты).

Тендерлік өтінімдер хатқалталар 27 тамыз 2012 жылы, Астана уақыты сағат 15.00-де мына мекенжай бойынша ашылады: 010000, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 12/1, 6 қабат, конференц-зал.

Әлеуетті өнім берушінің өкілі тендерлік құжаттардың көшірмесін алу үшін және тендерге қатысуға өтінім беру үшін өз өкілеттігін деректі растауы тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7172) 689-644.


Сатып алу ұйымдастыру

қызметінің басшысы Имекешев С.


Объявление о проведении закупок системы электронного документооборота

способом открытого тендера

АО «Казгеология», юридический (фактический адрес): РК, 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 12/1, объявляет о проведении открытого тендера по закупкам системы электронного документооборота.


Полный перечень закупаемого товара его количество, место и сроки поставки, стоимость и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 15 часов 00 минут (время г. Астаны) 24 августа 2012 года включительно по адресу: г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 12/1, 2 этаж, кабинет 221 с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 30 минут) или по электронному адресу: www.sk.kz и www.kazgeology.kz.

Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Казгеология», г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 12/1, 2 этаж, кабинет 221.

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 13 часов 00 минут (время г. Астаны) 27 августа 2012 года.

Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 15 часов 00 минут 27 августа 2012 года по следующему адресу: 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 12/1, 6 этаж, конференц-зал.

Представитель потенциального поставщика для получения копии тендерной документации и подачи заявок на участие в тендере должен подтвердить документально свои полномочия.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 689-644.


Руководитель

службы организации закупок С. Имекешев