shkolakz.ru   1 ... 2 3 4 55-ші қосымша

Ақша агрегаты

1999

2000

2001

2002

2003

М0 (қолма-қол ақша айналымына) млн. тенге

103486

106428

1311175

161701

190039

М1, млн. тенге

олардың ішінен:

162115

195442

224234

287293

362465

Халықтың аудармалы депозиті теңгеге

15374

15245

1912

17799

23261

Заңды тұлғаға аудармалы депозиттер теңгеге

43255

73769

91148

107792

149066

М2, млн. тенге

олардың ішінен:

237260

290643

337980

498071


620186

Басқа депозиттер теңгеде және халықтың шетел валютасының аудармалы депозиті

15281

21662

48876

61442

83818

Басқа депозиттер теңгеде және аудармалы депозиттер шетел валютасының банктік емес заңды тұлғада

59864

73539

64870

149336

173903

М3, млн. тенге

олардың ішінен:

273880

397015

576023

764954

892320

Халықтың басқа депозиттері шетел валютасында банктік емес басқа депозиттер заңды тұлға шетел валютасында

14249

54999

103967

95443

94264
Бөлінген салмақ, М0 М3-те, пайызда


3708

2608

22,8

21,1

21,2

М3-тің ВВП-ге қатынасы пайызда

13,6

15,3

17,5

20,4


<< предыдущая страница