shkolakz.ru   1 ... 4 5 6 7 8

Есептер


1 есеп.
П.Н.Вишненко жеке кәсiпкер ойын автоматтарды зал ақшалай ұтыссыз алады. Салық органдарында Ойын өткiзуi үшiн 12 ойын автоматтар және 10 дербес компьюлер тiркелген. Жергiлiктi өкiлеттi органдар келесi өлшемдердегi бекiтiлген салықтың бiртұтас жалакилерi орнатты:

– ойын автоматтар бойынша - 10 айлық есептiк көрсеткiштер;

– дербес компьюлер бойынша - 2 айлық есептiк көрсеткiш.

Бекiтiлген салықтың төлеуiн негiзде бюджетпен есеп айырысу тәртiп түсiндiрiңiз. Бекiтiлген салықты есептеп шығарыңыз.

2 есеп. ЖШС «Жұлдызды» бильярдқа Ойын бойынша қызметте болады. Салық органдарында 7 бильярд үстелдерi тiркелген.

Жергiлiктi өкiлеттi органдар 20 айлық есептiк көрсеткiштi өлшемдегi бекiтiлген салықтың бiртұтас жалакилерiн орнатты.

«Жұлдызды» есептi мерзiмге ЖШС бекiтiлген салықты есептеп шығарыңыз.

4 есеп. «Сәт» ЖШС букмекерлiк қызметтердiң көрсетуi бойынша қызметтi алда жүзеге асырады. Салық органдарында 5 кассалар тiркелген. (салық ) есеп беру мерзiмiнде букмекерлiк қызметтердiң көрсетуiненгi келесi табыстары алынған:

- қаңтарда - 1 650 000 теңге;

- ақпанда - 746 700 теңге;

- наурызда - 548 900 теңге.

«Сәт» ЖШС ойын кәсiпкерлiгiне салықты есептеп шығарыңыз.

5 есеп. «Сағым» ЖШС казиноның қызметтерiнiң көрсетуi бойынша қызметтi жүзеге асырады және ойын автоматтарды зал. Салық органдарында 7 ойын үстелдер және 10 ойын автоматтар тiркелген. Казиноның қызмет алған табыс (салық ) есеп беру мерзiмiне 250 600 000 теңгенi құрады; 46 585 700 теңге ойын автоматтарды залды қызмет алған табыс.

«Сағым» ЖШС ойын кәсiпкерлiгiне салықты есептеп шығарыңыз.
15 Шағын бизнес субъектiлерiне арналғак арнаулы салық режимi (АСР)

Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар мақсаттары үшін шағын бизнес субъектілері деп танылады.


Арнаулы салық режимі шағын бизнес субъектілері үшін, төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, әлеуметтік салықты және корпорациялық немесе жеке табыс салығын есептеу мен төлеудің оңайлатылған тәртібін белгілейді. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша есептеу, төлеу және салық есептілігін табыс ету жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс жерлерде алынған (алынуға жататын) табыстардың барлық түрлерінен тұратын салық кезеңі ішіндегі  табыс патент немесе оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер үшін салық салу объектісі  болып табылады.

Шағын бизнес субъектілері салықтарды есептеу мен төлеудің, сондай-ақ олар бойынша салық есептілігін табыс етудің төменде санамаланған тәртіптерінің біреуін ғана дербес таңдауға құқылы:

- жалпыға бірдей белгіленген тәртіп;

- патент негізіндегі арнаулы салық режимі;

- оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі.

Арнаулы салық режимін:

- филиалдары, өкілдіктері бар заңды тұлғалардың;

- заңды тұлғалар филиалдарының, өкілдіктерінің;

Арнаулы салық режимi мынадай қызмет түрлерiне:


 • акцизделетін тауарларды өндiруге;

 • акцизделетін тауарларды сақтауға және көтерме саудада өткiзуге;

 • мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн – бензиндi, дизель отынын және мазутты өткiзуге;

 • лотереяларды (мемлекеттiк (ұлттық) лотереялардан басқа) ұйымдастыруға және өткiзуге;

 • жер қойнауын пайдалануға;

 • шыны ыдыстарды жинауға және қабылдауға;
 • түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинауға (дайындауға), сақтауға, қайта өңдеуге және өткiзуге;


 • консультациялық қызметтер көрсетуге;

 • бухгалтерлiк есеп және аудит саласындағы қызметке;

 • сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржы, сақтандыру қызметіне және делдалдық қызметіне қолданылмайды.

Патент негізіндегі арнаулы салық режимін мынадай талаптарға сай келетін:

1) қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын;

2) жеке кәсіпкерлік нысанындағы қызметті жүзеге асыратын;

3) салық кезеңiндегi табысы Республикалық Бюджет туралы Заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған ең төменгi жалақының 200 еселенген мөлшерiнен аспайтын дара кәсiпкерлер қолданады.

Күнтізбелік жыл салық кезеңі болып табылады.

Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі

Мынадай шарттарға сай келетін шағын бизнес субъектілері:

- дара кәсіпкерлер үшін:

дара кәсіпкердің өзін қоса алғанда, қызметкерлердің шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі ішінде жиырма бec адам болса;

салық кезеңі ішінде шекті табысы 10 000,0 мың теңгені құраса; 

- заңды тұлғалар үшін:

қызметкерлердің шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі ішінде елу адам болса;

салық кезеңі ішінде шекті табысы 25 000,0 мың теңгені құраса, оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолданады.

Салық кезеңі күнтізбелік тоқсан болып табылады.


Есептер


1 есеп.
«Мақам» ЖШС ықшамдалған декларацияның негiзiнде арнайы салық режимi бойынша салық мiндеттемесiн орындайды. Кәсiпорынның салық кезеңi басталғанға дейiнгi осыған байланысты қойылған форманың өтiнiшiнiң қызметтiң жүзеге асыруын орын-орныменге салық органына көрсеттi.


Кәсiпорын есеп беру салық кезеңiнiң бiрiншi тоқсанында келесi табыстарды алды:

- қаңтар - 3 400 000 теңге;

- ақпан - 4 470 000 теңге;

- наурыз - 10 200 000 теңге.

Есептi мерзiмнiң қорытындылары бойынша қызметкерлердiң орташа жұмысағын құрады:

- қаңтар - 30 400 теңге;

- ақпан - 34 470 теңге;

- наурыз - 36 540 теңге.

Есептi мерзiм есептелген әлеуметтiк аударымдарды сома 108 496 теңгенi құрады.

Ықшамдалған декларация бойынша салықты есептеп шығару. Бiрлескен табыс салығының сомасы және әлеуметтiк салықтарды анықтау. «Мақам» ЖШС мерзiмдер неткен бюджетке салық мiндеттi төлесiн және салық есеп беруiн көрсетедi?


16 Шаруа немесе фермер қожалықтары үшiн арнаулы салық режимі


Шаруа немесе фермер қожалықтары осы тарауда белгіленген арнаулы салық режимін немесе жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті дербес таңдауға құқылы.

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимі бірыңғай жер салығын төлеу негізінде бюджетпен есеп айырысудың ерекше тәртібін көздейді және акцизделетін тауарларды өндіру, қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіру, өзі өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін қайта өңдеу және оны өткізу жөніндегі шаруа немесе фермер қожалықтарының қызметіне қолданылады.

Жеке меншік құқығындағы және (немесе) жер пайдалану құқығындағы (қайталап жер пайдалану құқығын қоса алғанда) жер учаскелері болған кезде, шаруа немесе фермер қожалықтарына арнаулы салық режимін қолдану құқығы беріледі.

Күнтізбелік жыл бірыңғай жер салығы бойынша салық кезеңі болып табылады.

Шаруа немесе фермер қожалықтары арнаулы салық режимiн қолдану үшiн осы режим қолданылған бiрiншi жылдың 20 ақпанынан кешiктiрмей жер учаскесiнiң орналасқан жерi бойынша салық органына салықтық өтiнiштi табыс етедi.


Аталған мерзiмде салықтық өтiнiштi табыс етпеуi, салық төлеушiнiң бюджетпен есеп айырысуды жалпыға бiрдей белгiленген тәртiппен жүзеге асыруға келiсiмi деп есептеледi.

Салықтық өтiнiшпен бiр мезгiлде мынадай құжаттардың:

- нотариат куәландырған немесе селолық (кенттiк) атқарушы органдар куәландырған жер учаскелерiне құқық белгiлеу, сәйкестендiру құжаттарының;

- жер ресурстарын басқару жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган берген, нотариат куәландырған немесе селолық (кенттiк) атқарушы органдар куәландырған жер учаскелерiнiң бағаланатын құнын айқындайтын актiлердiң көшiрмелерi табыс етiледi.

Бірыңғай жер салығын төлеушілер салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің мынадай түрлерін:


 • осы арнаулы салық режимi қолданылатын шаруа немесе фермер қожалықтарының қызметiнен түскен табыстардан, оның ішінде қызметпен байланысты шығындарды (шығыстарды) жабуға мемлекеттік бюджет қаражатынан алынған сомалар түріндегі табыстардан алынатын жеке табыс салығын;

 • осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметті жүзеге асырудан түскен айналым бойынша қосылған құн салығын;

 • осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер учаскелері бойынша жер салығын және (немесе) жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны;

 • салық салу объектілері бойынша көлік құралдары  салығын;

 • салық салу объектілері бойынша мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды.

Жер учаскесін бағалау құны бірыңғай жер салығын есептеу үшін салық салу объектіcі болып табылады.

Жайлаулар, табиғи шабындықтар және арнаулы салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын басқа да жер учаскелері бойынша бірыңғай жер салығын есептеу жер учаскелерінің жиынтық бағалау құнының 0,1 % ставкасын қолдану арқылы жүргізіледі.Есептер1 есеп.
«Айгүл» шаруа қожалығы жеке меншiктiң құқығында алады:

- 200 гектар ауқыммен (мақсаттық тағайындау - мал жайылымы) жер телiмi, бағалау құны - 16 800 000 теңге;

- 400 гектар ауқыммен (мақсаттық тағайындау - табиғи пiшен шабулар) жер телiмi, бағалау құны - 23 580 000 теңге.

«Айгүлдiң» шаруа қожалығының СНР бойынша бiртұтас жер салықты соманы есептеп шығару.

Салықтар неткен салық төлеушiнiң бiртұтас жер салығын өлшемдерге кiредi?

2 есеп. «Шамшырақ» шаруа қожалығы жеке меншiктiң құқығында алады:

- 250 гектар ауқыммен (мақсаттық тағайындау - шабындық) жер телiмi, бағалау құны - 22 800 000 теңге;

- 780 гектар ауқыммен (мақсаттық тағайындау - шабындық) жер телiмi, бағалау құны - 27 580 000 теңге;

- 430 гектар ауқыммен (мақсаттық тағайындау - шабындық) жер телiмi, бағалау құны - 18 580 000 теңге

«Шамшырақтың» шаруа қожалығының СНР бойынша бiртұтас жер салықты соманы есептеп шығару.


17 Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушi заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтерi үшiн арнаулы салық режимi


Ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері осы бапта белгіленген арнаулы салық режимін немесе жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті дербес таңдауға құқылы.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері  үшін  арнаулы салық режимі (бұдан әрі – арнаулы салық режимі) корпорациялық табыс салығын, қосылған құн салығын, әлеуметтік салықты, жер салығын, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемдерді, мүлік салығын, көлік құралдары салығын есептеудің ерекше тәртібін көздейді.

Арнаулы салық режимі:

1) ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалардың:


жерді пайдалана отырып ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіру, өзі өндірген осы өнімді қайта өңдеу және өткізу;

толық кезеңді (төлді өсіруден бастап) мал шаруашылығы мен құс шаруашылығының (оның ішінде, асыл тұқымды), ара шаруашылығының, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндіру, сондай-ақ өзі өндірген осы өнімдерді қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметіне;

селолық тұтыну кооперативтерінің:

шаруа немесе фермер  қожалықтары  - осы кооперативтердің мүшелері (пайшылары) өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өткізу;

шаруа немесе фермер  қожалықтары  - осы кооперативтердің мүшелері (пайшылары) өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін қайта өңдеу және осы  өнімдерді қайта өңдеу нәтижесінде алынған өнімдерді өткізу жөніндегі қызметіне қолданылады.

Корпорациялық табыс салығын, қосылған құн салығын, әлеуметтік салықты, жер салығын, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны, мүлік салығын, көлік құралдары салығын есептеуге арналған салық кезеңі Кодекстің 148, 269, 363, 370, 392, 401, 482-баптарына сәйкес айқындалады.


Есептер1 есеп.
Түрлi түстi 15 ақпанның ЖШСы ауылшаруашылық өнiмнiң заңды тұлға-өндiрушiлерi үшiн Снрдың қолдануы үшiн салық өтiнiшiнiң табылуын орын-орныменге салық органына ұсынады, сонымен бiрге тiзiмi Салық кодексi 450-шi бап анықталған басқа құжаттар.

ЖШС Түрлi түстi сөзсiз төлемдер тағы басқалар салықтардың келесi сомалары есептедi:

- 8930000 теңге бiрлескен табыс салығы;

- 3670000 теңге әлеуметтiк салық;

- 95000 теңге жер салық;

- 367000 теңге мүлiк салығы;

- 93900 теңге көлiк құралдарына салынатын салық;

- 578000 теңге қосылған құнға салық;

- 948000 теңгенiң төлеудi көз тыйылған жеке табыс салығы.


Түрлi түстi ағымдағы салық кезеңiндегi ЖШС бюджетпен есеп айырысу тәртiптiң көрсету.

2 есеп. Дербес кәсiпкерлiктiң формасындағы орындайтын қызмет қызметкерлердiң жалдамалы еңбек қолданушы емес жеке кәсiпкер айға 120000 теңгенi сомада патенттiң алуына өтiнiштiң беруiнiң жанында табыс мәлiмдедi. Жеке кәсiпкердi нақты табыс 135000 теңгенi құрады.

Жеке кәсiпкердi патенттiң құнын есептеп шығару; жеке табыс және патенттiң құн кiретiн әлеуметтiк салықтарды соманы.

Әсерлер неткен патент алу кезiнде айтылған табыстың үстiнде нақты табыстың асып кетуiн жағдайдағы жеке кәсiпкер қолдануы керек?


Тестілер


1. Аталған салықтың қайсысы пропорционалдыға жатады?

А) көлік құралдарына салық

В) заңды тұлғалардың мүлікке салығы

С) жеке тұлғалардың мүлігіне салық

Д) үстеме пайдаға алық

Е) жеке табыс салығы


2. Қазіргі мемлекеттің көбінің салық жүйесінің құрылуына негізін салған қай ғалым-экономист?

А) Лука Пачоли

В) Адам Смит

С) Артур Лаффер

Д) Джон Кейнс

Е) Карл Маркс


3. Салық салудың «Бірқалыпты» қағидасының мағынасы:

А) салық төлеушіге ыңғайлы уақытта және ыңғайлы әдіспен салық алыну тиіс

В) салық салықтық жыл ішінде бірдей мөлшерде төленуі тиіс

С) салық салық төлеушінің табысының мөлшеріне сай төленуі тиіс

Д) салық салық төлеушінің мемлекеттен алатын пайдаға байланысты мөлшерде төлену тиіс

Е) салық – бұл заңды бекітілген төлем


4. Бүгінгі уақытта ҚР аумағында неше салық жұмыс істейді?

А) 13

В) 14

С) 9

Д) 11

Е) 10


5. Салықтың нормасы деп не аталады?

А) салықтық ставканың өзара әрекеттесудiң нәтижесiнде анықталған салық мiндеттемесiнiң мөлшерi және салық салу базасы

В) бюджетке салынатын құралдардың мөлшері

С) салық салу объектісінің бірлігіне есептегендегі салық мөлшері

Д) пайыз немесе төлемге арналған құралдардың бір бөлігі

Е) салық салу объектісінен бюджетке пайыздық аударымдар<< предыдущая страница   следующая страница >>