shkolakz.ru   1 2 3 4 ... 9 10«Педагогика тарихы»


ОБСӨЖ – сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспары мен

тапсырмаларын қабылдау кестесі

«Педагогика және психология» кафедрасы

2 курс ІҮ семестр. 15 сағат
Тақырыбы мазмұны
Өткізілетін күні (Саб. кестесіне сәйкес)

Сабаќтар мен баќылау түрлері және ұпайлары
Апта

саны


ЭССЕ

Реферат


коллоквиум


Глос

сарии


тест


1

Ұлы Түркi қағанаты және оның жазба мұралары1 апта
2

К.А. Гельвеций мен Д. Дидро ның педагогикалық көзқарастары.2апта


10 балл3

И. Гербарттың педагогикалық теориясы.3 апта4

Р.Оуэннің педагогикалық қызметі мен көзқарастары.4 апта


10 балл5

Таяу және Қиыр Шығыстағы орта ғасыр мемлекеттерiндегi

бiлiм беру мен педагогикалық ойлардың дамуы5 апта

6

Византиядағы ағарту iсi және педагогикалық ой-пiкiрлер6 апта


10 балл
7

АҚШ пен Батыс Еуропа елдерiндегi тәрбие, мектеп және педагогика7 апта
А 1 30 балл
8

В. А. Сухомлинскийдің педагогикалық идеялары8 апта
7 балл
9


ХІХ ғасырдың 90-жылдары неміс педагог еңбектері9 апта
10

ХІХ ғасырдың 90-жылдары орыс педагог еңбектері10 апта7 балл11

М. Дулатовтың педагогикалық идеялары.11 апта
12

Ш. Құдайбердиевтің ағартушылық қызметі12 апта

8 балл13


Ж. Аймауытовтың ағартушылық қызметі.13 апта
14

Ә. Сыдықов пен Ш.Әлжанов еңбектеріне сипаттама14 апта

8 балл

15

В.Я.Стоюнин мен П.Ф.Каптеревтің педагоги калық тұжырымдамасы мен қызметі.15 апта
А 2 30 балл

Барлығы: А1+А2 60 баллЕскерту: Студенттердің білімін бақылау, бағалау – ОБСӨЖ, рефераттар (Р), глоссарий (Г), коллоквиум (К) – оқытушыға тапсыру кестесі;

Қолданылатын әдебиеттер тізімі

1.Қ Бержанов, С. Мусин. Педагогика тарихы. Алматы-1986ж.

2.Ж.Б. Қоянбаев, Р.М. Қоянбаев. Педагогика. Астана-1998ж.

3.Ж. Әбиев, С. Бабаев, А. Құдиярова . Педагогика. Алматы-2004ж.

4.Е. Сағындықұлы. Педагогика. Алматы-1999ж.

Қосымша:

5.Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті.

Педагогика. Алматы-2003ж.

6.М. Жұмабаев. Педагогика Алматы-1992ж.

7..И.П. Подласый. Педагогика.Москва –2000ж.

8.ҚР Білім беру туралы заңы. Астана-2000ж.

9. Ж. Баласағұн . “Құтты білік” Алматы-1986ж.

10. Д. Әшімханов Әл-Фараби және Абай. Алматы 1992ж.

11. Л. И. Литвина История дошкольный педагогики. Москва 1989ж.

12.М. Жармұхамедов. Ы. Алтынсарин тағылымы. Алматы 1991ж.

13.В.А. Сухомлинский: Ата-ана педагогикасы. Алматы 1983ж.

14. Қ. Жарықбаев, С. Қалиев. Қазақ тәлім -тәрбиесі. Алматы 1995ж.

15.В. А. Сухомлинский. Балаға жүрек жылуы. Алматы 1976ж.

16. Ы. Дүйсенбаев. Абай Құнанбаев. Алматы 1977ж.

17. Қ Жарықбаев. Аталар сөзі-ақылдың көзі (XV-XIX ғасырдың бірінші жартысындағы ақын жыраулардың тәрбиелік пікірлері.)

18. С. Қалиев. XV-XIX ғасырлардағы ақын- жыраулар поэзиясындағы педагогикалық ой- пікірлер. Алматы 1990ж.

19. С. Әсілов. Ы. Алтынсарин ұлы ағартушы. Алматы-1983ж.

20. С. Қалиев. Ш. Құдайбердіұлының педагогикалық ой- пікірлері.

Қазақстан мектебі №3 1993ж.

21. Ә. Табылдиев. Этнопедагогика. Алматы 2001ж.

22. С. Қалиұлы. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы. Алматы 2003ж.

23. М.Әуезов. Қазақ халөқыныңи жұмбақтары. Алматы 1959

24. Әл Фараби. Философиялық трактаттар. Алматы 1973

25. Қазақ совет энциклопедиясы. 1- 12 томдары .Алматы 1972

26. Қазақ әдебиет тарихы. 2 – том. Алматы 1961

27. Л.Н.Толстой. Педагогические сочинения. Москва 1989


28. А.Құнанбаев. Шығармалары 2 томтық. Алматы 1968

29. Ш. Құдайбердиев. Шығармалары . Алматы 1988

30. Ш.Құдайбердиев. Үш анық. Алматы 1991

31. А.Байтұрсынов. Шығармалары. Алматы 1989

32. М.Дулатов. Шығармалары Алматы 1991

33. М.Жұмабаев. Таңдамалы шығармалары. Алматы 1992

34. Ә.І.Сембав. Қазақ совет мектебінің тарихы Алматы 1967

35. В.А.Сухомлинский. Балаға жүрек жылуы. Алматы 1976<< предыдущая страница   следующая страница >>