shkolakz.ru 1
6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару


2012-2013 оқу жылына жоспарланған үміткер магистранттардың емтихан сұрақтары


 1. Аралас экономикадағы мемлекеттің рөлі

 2. Экономиканы мемлекеттік басқару жүйесі және бюрократизм

 3. Қоғамдық таңдау теориясы

 4. Мемлекет және нарықтық қатынастарды ынталандыру проблемалары

 5. Кәсіпкерлік пен бизнестің дамуы және оның экономикалық негіздері

 6. Қазақстандағы жекешелендіру нәтижелерін талдау

 7. «Үкімет –бизнес» қатынасы :генезис,тәжірибені талдау және этикалық астары

 8. Экономикалық өсу :мәні,түрлері мен типтері

 9. Басқару тиімділігінің шарттары

 10. Бизнес және экономиканың әр түрлі секторларының дамуы

 11. Мемлекеттің бақылау функциясын жүзеге асыруы және бизнес

 12. Мемлекеттің бизнеспен арақатнасының құқықтық негіздері

 13. Ғаламдану үрдісінің Қазақстан экономикасына ықпалы

 14. Муниципалды менеджменттің теориялық негізі

 15. Муниципалды басқарудың экономикалық механизмі

 16. Муниципалды реформалардың эволюциясы

 17. ҚР-ның жергілікті атқарушы және өкілетті органдарының жүйесі

 18. Жергілікті әкімшіліктің басшысы жанындағы кеңестік орган

 19. Қазақстан аймақтарындағы бағытты бағдарламалы жоспарлар

 20. Жергілікті басқарудың қаржылық ресурстары

 21. Аймақ экономикасына инвестиция тарту

 22. Қазақстан мемлекетінің құрылуының орталықтандырылуы мен аймақтандырылуы

 23. Мемлекеттің аймақтық саясатының іске асырылуы

 24. Аймақтық экономиканы реформалау

 25. ҚР-ның әкімшілік территориялық құрылымы

 26. Аймақтық бюджет

 27. Аймақтық мәселелерді шешу

 28. Унитарлы мемлекеттердегі жергілікті басқару жүйесі

 29. Федеративті мемлекеттердегі муниципалды басқаруды ұйымдастыру
 30. Аймақтық экономика және басқарудың экономикалық ғылымдар жүйесіндегі орны


 31. Аймақтарды типтерге бөлу қажеттігі

 32. Аймақ - ұлтық экономиканың ішкі жүйесі ретінде

 33. Аймақтық даму негіздерінің макроэкономикалық сипаттамасы

 34. Аймақтық ұдайы өндіру процесінің ұғымы және мәні

 35. Аймақтық ұдайы өндіріс процесінің пропорциялары

 36. Аймақ потенциалының негізі құрамдас бөліктері

 37. Табиғи экологиялық потенциал

 38. Аймақтық меншіктің қызмет ету проблемалары

 39. Аймақтық талдау әдістері

 40. Аймақтық әлеуметтік экономикалық дамуының индикаторлары

 41. ҚР аймақтары экономикасының тарихи географиялық сипаттамасы

 42. Аймақтардың Мемлекеттік реттеу қажеттігі және мәні

 43. Аймақтық дамуды реттеудің негізгі әдістерімен құралдары

 44. Аймақтық менеджмент және оның формулалары

 45. Аймақтық экономика дамуының жоспарлануы мен болжану

 46. Аймақтық бағдарламалар

 47. Аймақтық саясаттың құралы ретінде арнайы экономикалық аймақтар

 48. Аймақтық деңгейдегі салықтық, несиелік, инвестициялық және бағалық саясат

 49. Әлем елдеріндегі аймақтық экономикадағы мәселелері

 50. Аймақтық саясаттың құқықтық негіздері және макро мен микро құралдары

 51. Әлеуметтік экономиканы жоспарлау басқарудың бір формасы ретінде.Жоспарлау пәні, оның объектісі мен субъектісі

 52. Қ.Р-дағы әлеуметтік экономикалықжоспарлау жүйесі

 53. Әлеуметтік экономиканы жоспарлау құрылымы мен түрлері

 54. Нарықтық экономикасы бар елдердегі индикативтік жоспарлау

 55. Әлеуметтік экономикалық дамуды жоспарлаудың әдістері және оны жасау тәртібі

 56. КСРО әлеуметтік экономикалық жоспарлардың тарихи тәжірибесі

 57. Әлеуметтік экономиканы жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттері

 58. ҒТП-тің қоғам дамуына әсері

 59. Стратегиялық жоспардың мәні мен мақсаты

 60. Кәсіпорындардағы жоспарлаудың кезеңдері мен сатылары


 61. Ғылыми- техникалық дамуды стратегиялық жоспарлау

 62. Қ.Р тұрақты дамуға көшу концепциясын жүзеге асырудағы индикативтік жоспардың мәні

 63. Бизнес жоспарлау кәсіпорынның стратегиялық жоспарының бір бөлігі ретінде

 64. БҚО әлеуметтік экономикалық дамуының орта мерзімді жоспары

 65. Облыстардың әлеуметтік экономикалық дамуын жүзеге асырудағы индикативтік жоспарлар негізі

 66. Аймақтық дәрежедегі стратегиялық жоспарлау

 67. Орталықтанған жоспарлаудың артықшылықтары мен кемшіліктері

 68. Әлеуметтік экономикалық жоспарлаудың жүйесі

 69. Франция мен Жапония тәжірибесіндегі индикативтік жоспарлардың дамуы

 70. Әлеуметтік экономикалық процесстерді макроэкономикалық жоспарлау стратегиясының мәні мен мақсаты

 71. Бизнес жоспарлау және оның негізгі бөлімдері

 72. Әлеуметтік экономиканы жоспарлаудың мазмұны мен мерзімдері

 73. Кәсіпорындардың қызметін жоспарлау және оның кезеңдері

 74. Ұзақ, орта қысқа мерзімді жоспарлардың мәні мен мақсаты

 75. Стратегиялык жоспарлау процессінің негізгі кезеңдері және SWOT – талдауының қажеттілігі

 76. «Бизнес - жоспар» түсінігі. Оны әзірлеу мақсаты және қойылатын негізгі шарттар мен талаптар

 77. Қазіргі уақытта «Сауынды сиырлар» деп аталатын жалпымен кабылданған маркетингтік тапсырманың мәні

 78. Әлеуметтік саясат түсінігі. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды аспектілері.

 79. Әлеуметтік — экономикалық жоспарлау процедураларының мазмұны (болжамдау, бағдарламалау, жобалау).

 80. А.Файоль жоспарлаудың негізгі төрт кағидасының мәні